Ohjaustyökaluja jatko-opintopaikkaa etsivälle - SeAMK Projektit

Ohjaustyökaluja jatko-opintopaikkaa etsivälle

Minne hakisin? Miten pääsee korkeakouluun? Kuka minua neuvoo? Miten löydän oman alani? Mitkä ihmeen väyläopinnot?

Toiselta asteelta jatko-opintoihin siirtyvillä ja ohjauksen ammattilaisille on koottu projektit.seamk.fi/vayla -sivustolle työkaluja, joiden avulla voi löytää vastauksia uravalintaan ja koulutusvaihtoehtoihin. Työkalut soveltuvat myös muille omaa reittiä etsiville.

Väylä-sivuston työkalut on tuotettu yhteistyössä 2021-2023 Seinäjoen, Kauhavan, Alajärven ja Kauhajoen lukioiden kanssa osana SeAMKin hallinnoimaa Lukiosta väylä korkeakouluun -hanketta.

Jatko-opintojen ohjausmalli ÄSSÄT

Lukiolaiselle tai lukiosta valmistuneelle

Jos olet kiinnostunut suorittamaan korkeakouluopintoja toisen asteen opintojen ohella, lukioväyläopinnot voivat olla juuri sinun juttusi! Mikäli suoritat 15 opintopistettä hyväksytysti vähintään hyvin tiedoin, voit hakea erillishaussa ja päästä opiskelemaan alalle. Voit silti hakea myös yhteishaussa ja aloittaa opintosi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Tutustu SeAMKin tarjoamiin lukioväyläopintoihin opiskelijalle ja ohjaustyön ammattilaiselle

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa maksuttomia korkeakouluopintoja jo lukiokoulutuksen aikana. Opiskelijat voivat hakea lukioväylän kautta Seinäjoen ammattikorkeakouluun erillisessä väylähaussa. Tarkista oikea hakuaika ja hakusivuston valinnat omalta opinto-ohjaajaltasi!

Mikäli mietit vielä sinulle sopivaa suuntaa, ota avuksesi SUUNTA opintopoluille -työkalu. Työkalun avulla saat ideoita ja vinkkejä opintopolullesi erityisesti lukion päättymisen jälkeen sekä hahmotat laajan auttajien verkoston, joka on valmiina sinua varten.

Opintopolun hahmottelussa sinua auttaa myös Tulevaisuustyökirja SILMU, jonka tehtävien avulla tutkit omia vahvuuksiasi, motivaatiosi lähteitä ja kiinnostuksen kohteitasi.

STEPIT-juliste auttaa muistamaan seuraavat askeleet kohti korkeakouluopintoja.

REITITIN auttaa eri lähtötilanteissa olevaa korkeakouluopinnoista kiinnostunutta löytämään oikean reitin SeAMKiin.

SUUNTA opintopoluille -työkalu opiskelijalle ja ohjaustyön ammattilaiselle
Tulevaisuustyökirja SILMU opintopolkuaan suunnittelevalle ja ohjaustyön ammattilaiselle
STEPIT-juliste lukiosta valmistuneelle
REITITIN-työkalu omaa korkeakoulureittiä etsivälle

Ohjaustyötä tekeville

Ohjaustyön ammattilaisille laadittu SARKA-työkalu auttaa jäsentämään urasuunnittelua lukioaikaisten opintojen näkökulmasta käsin. Voit hyödyntää SARKA-työkalua ohjaussuunnitelman laadinnassa, vuosikellon pohjana tai esityksessä opiskelijoille tai huoltajille. Työkalun muokkautuvuuden ansiosta saat käyttöösi juuri sinulle sopivan urasuunnittelun jäsentelemiseen soveltuvan pohjan, josta on moneen eri käyttötarkoitukseen!

Hyödynnä työssäsi myös Tulevaisuustyökirja SILMUn tehtäviä osana ohjausta.

STEPIT-juliste auttaa lukiosta valmistuvaa muistamaan seuraavat askeleet kohti korkeakouluopintoja. Julisteen voi sujauttaa myös esimerkiksi valmistuvien opiskelijoiden todistuskansioon.

REITITIN auttaa eri lähtötilanteissa olevaa korkeakouluopinnoista kiinnostunutta löytämään oikean reitin SeAMKiin.

SARKA-työkalu ohjaustyön ammattilaisille
Tulevaisuustyökirja SILMU opintoja suunnittelevalle ja ohjaustyön ammattilaiselle
STEPIT-juliste lukiosta valmistuneelle
REITITIN-työkalu omaa korkeakoulureittiä etsivälle

 

VÄYLÄ korkeakouluun voi olla polveileva kuin elämä

Jatko-opintojen ohjausmallin työkaluina toimivat SARKA, SUUNTA ja SILMU. 

Korkeakouluun on monen monta väylää. Opojen ja muiden ammattilaisten apua on tarjolla lukion aikana ja vielä lukion jälkeenkin. Tulevaisuuden suunta voi olla selvä jo varhaisessa vaiheessa toisen asteen opintoja, mutta on myös täysin tavallista, että omat kiinnostuksen kohteet ja valmiudet kirkastuvat vasta yo-kirjoitusten jälkeen. Elämän eri vaiheissa oman opinto- ja urasuunnittelun tueksi tarvitaan ammattilaisten tukea ja omaa pohdintaa. Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke ja sen yhteistyökumppanilukiot ovat tuottaneet työkaluja ohjaustyön ammattilaisille ja opiskelijoille itselleen. Tämän kokonaisuuden nimi on jatko-opintojen ohjausmalli ÄSSÄT.

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana (Lukiolaki 714/2018).  Kysy lisätietoja lukion opinto-ohjaajaltasi.

Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke

VÄYLÄ-materiaalit on tuotettu osana ESR-rahoitteista Lukiosta väylä korkeakouluun -hanketta. Lue lisää hankkeesta ja sen tavoitteista alta avautuvista laatikoista.

 • Hankkeen tiedot
  • Toteutusaika 1.6.-31.8.2023
  • Rahoittaja Euroopan Sosiaalirahasto ESR
  • Budjetti 220 561 €
  • Kohderyhmä: Eteläpohjalaiset lukiolaiset ja lukion suorittaneet nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa. Lisäksi eteläpohjalaisten lukioiden ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunta, erityisesti opinto- ja uraohjauksesta vastaavat henkilöt. Myös lukiolaisten huoltajat, SeAMKin opetushenkilöstö sekä muut paikallisten nuorten ohjaamiseen liittyvät tahot, esim. Ohjaamoissa toimivat henkilöt.
 • Hankkeen tavoitteet

  Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle. Siirtymää lukiosta korkeakouluun myös nopeutetaan ja joustavoitetaan. Yhteistyö Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja paikallisten lukioiden välillä tiivistyy. Tavoitteena on luoda

  • vähintään kaksi eri alan 15 opintopisteen lukioväylää Seinäjoen ammattikorkeakouluun
  • digitaalinen, asiakaslähtöinen ohjaustyökalu
  • työkaluja koulutuspäälliköille erilaisiin ja uusiin väyliin liittyvään, lisääntyvään suunnittelutyöhön
  • lukiolaisten, opojen ja huoltajien tietous alueen korkeakoulutarjonnasta ja hakeutumisesta korkeakouluopintoihin lisääntyy
  • lukioiden opinto-ohjaajien jatko-opinto-ohjausosaaminen kehittyy
  • jatko-opintojen ohjausmalli: opintopaikkaa vaille jääneiden ylioppilaiden ohjaus tehostuu lukioihin kehitetyllä ohjausmallilla ja nopeuttaa korkeakouluopintoihin siirtymistä.
 • Hankkeen tulokset ja työkalut

  Hankkeen tuloksena on syntynyt uusia lukioväyliä, digitaalinen ohjaustyökalu, työkaluja koulutuspäälliköille sekä jatko-opintojen ohjausmalli VÄYLÄ.

 • Hankkeen yhteenveto

  Hankkeen tavoitteena oli lisätä alueellista pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle sekä siten nopeuttaa ja joustavoittaa siirtymää lukiosta korkeakouluun. Toimenpiteillä pyritään siihen, että alueen koulutusmahdollisuudet tiedostetaan ja ne koetaan vetovoimaisiksi. Hankkeen toimenpiteet on suunnattu erityisesti niille aloille, joilla on työvoimapulaa.Hankkeen tavoitteena oli myös tiivistää Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja paikallisten lukioiden välistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Henkilökuva.

Essi Hauta

Asiantuntija, TKI; Opinto-ohjaaja, Master School ja Suunnittelija, Opintoasiainhallinto

sähköposti

Essi.Hauta(a)seamk.fi

puhelin

+358408301262