Tulevaisuustyökirja SILMU - SeAMK Projektit

Tulevaisuustyökirja SILMU

Uravalinnan pohtiminen alkaa itsetuntemuksesta. On tärkeää pohtia, mitä asioita elämässä pitää erityisen tärkeinä ja arvokkaina. Mikä on sellaista itselle mielekästä tekemistä, jonka voisit nähdä elämässäsi jossakin muodossa aina mukana olevana sisältönä? Joskus pitää oikein pinnistellä löytääkseen ne lähes itsestäänselvät ominaisuudet ja elementit elämässään, ne jotka haluat pitää mukana ja vaalia, oppia lisää.

VÄYLÄ – uusi reitti korkeakouluun -sivusto tarjoaa työkaluja uravalinnan vaiheisiin ja tiedonhankintaan. Lukion aikana ja vuosi lukiosta valmistumisen jälkeen on oman lukiosi opo valmiina opastamaan, keskustelemaan ja tuumailemaan kanssasi. Sinun kannattaa miettiä mm. omia vahvuuksiasi, taitojasi, motivaatiotasi ja unelmiasi. Mikä minua vetää puoleensa? Mikä työntää pois?

On perehdyttävä erilaisiin jatko-opintovaihtoehtoihin ja ammatinvalintatesteihin, kuunneltava, kokeiltava. Uravalintaa tehdessä itsetuntemuksen kasvattamiseen tähtäävien tehtävien lisäksi on paljon mahdollisuuksia kasvattaa tietoaan eri aloista.

Tutustumalla monin tavoin erilaisiin aloihin alkavat omat kiinnostuksen kohteet vähitellen hahmottua. Sinun päätöksesi nyt ovat tärkeitä, mutta toisaalta elinikäinen oppiminen, täydentävä tai uusi kouluttautuminen jopa ihan eri alalle voivat olla sinun tulevan uramatkasi askelia. Työelämä- ja elämänkokemuksella voi olla tärkeä rooli tulevaisuutta pohdittaessa ja suuntaa tarkastellessa.

Tulevaisuustyökirja SILMUn tehtävistö on luotu sinulle, joka mietit tulevaisuuttasi lukion jälkeen

Työkirja A4-vihko (pdf):

SILMU työkirja opiskelijalle ja ohjaajalle – lataa tästä

Työkirjan tehtävät nettiversiona: