Ympäristöasiat osana johtamista - SeAMK Projektit

Ympäristöasiat osana johtamista

#

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

Ympäristöasioiden johtamisen koulutukset etenevät

Yrityksen ympäristöasioiden johtamisen koulutussarjassa kuultiin inspiroivat ja käytännönläheiset puheenvuorot ympäristöjohtamisen ja ISO14001 standardin ympäriltä. Ne osallistujille tarjosivat Konepaja Stamac Oy ja Relicomp Oy liittyen ympäristöjohtamiseen käytännössä. Upeita esimerkkejä ISO14001 sertifikaatin käytöstä ja käyttöönotosta sekä toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Lisäksi DNV kertoi asiantuntevasti ISO 14001 standardoinnista yleisemmin.

Kantavana ajatuksena 7.3. pidetystä koulutustilaisuudesta voidaan todeta, että toimintaa kannattaa aina kehittää kokonaisuus huomioiden. Myös laatu- ja ympäristöasiat ovat kiinteä osa johtamisen kokonaisuutta, eivät siitä irrallisia lisäosia. Ympäristöasiat on kaikkien juttu organisaatiossa, Laadukasta toimintaa yhdessä kehittämällä parannetaan sekä ympäristön että yhteisön hyvinvointia.

 

Seuraavaksi ympäristöasioiden johtamisen koulutussarjassa on tulossa: PK-yritys ja hiilijalanjälki – Mitä on hyvä tietää?

Lue lisää ja ilmoittaudu, jos et vielä ole koulutussarjaan ilmoittautunut: https://projektit.seamk.fi/event/yrityksen-ymparistoasioiden-johtamisen-koulutussarja/

 

Menestyvä yritys kehittää ympäristöosaamistaan

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet voivat tuntua raskailta, mutta on tärkeä muistaa, että muutos luo aina mahdollisuuksia uudelle. Puutteellinen ymmärrys luo turvattomuutta ja vastarektioita. Muutoksen vastustaminen ei kuitenkaan yleensä ole se menestyvän liiketoiminnan ja kasvun tie. Myös passivoituminen asettaa toimijan erittäin riskialttiiseen asemaan. Tällöin toimija enemmän ajelehtii virran mukana kuin ohjaa itse venettä. Jatkuva oppiminen luo toivoa, kasvua ja sopeutumiskykyä. Kestävän tuotesuunnittelun merkitys kasvaa, mikä voi luoda uutta markkinaa ja osaajille kilpailuetua suunnittelu- ja tuotekehitysrintamalla.

Yrityksen ympäristöosaamisen hyödyntäminen kilpailuetuna liiketoiminnassa, vaatii ympäristöasioiden tietoista johtamista. Ympäristönäkökulma tulee ottaa kokonaisvaltaisesti osaksi yrityksen arkea ja päätöksentekoa. Ympäristöasioiden johtaminen voi tarkoittaa ympäristöohjelman laatimista, raaka-aineiden ja energian optimaalista käyttöä ja kierrätystä sekä resurssitehokkuutta. Toisaalta toimien vieminen käytäntöön edellyttää osaavaa henkilöstö- ja sidosryhmäjohtamista ja aktiivista viestintää. Osallisuus luo työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistaminen ottaa yrityksen voimavarat tehokkaasti käyttöön muutoksessa. Osallistaminen taas edellyttää taitavaa johtamista.