>
Pienet vastuulliset yritykset – vastuullista kasvua - SeAMK Projektit

Pienet vastuulliset yritykset – vastuullista kasvua

Onko vastuullisuus vapaaehtoista?

Työnhakijoilla on varaa valita. Erotu eduksesi – myös työntekijöiden ja työnhakijoiden silmissä.
Vastuullisuus koskee kaikkia. EU tulee edellyttämään pörssilistatuilta ja suuryrityksiltä yhä tiukempia vastuullisuustoimia. Valmistaudu tulevaan ja ota hyöty irti, kun vaatimukset valuvat toimitusketjua pitkin kohti pienintäkin toimijaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen Pienet vastuulliset yritykset -hanke pureutuu kokonaisvaltaisesti yritysvastuun teemaan, tarjoten Etelä-Pohjanmaan mikro- ja pk-yrityksille avaimet valmistautumiseen ja erottumiseen. Koulutukset ja tilaisuudet ovat hankkeeseen osallistuville yrityksille maksuttomia eivätkä vaadi ennakkovalmistautumista.

Hanke tavoittelee eteläpohjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä kaikilta toimialoilta. Yritysvastuu koskee kaikkia!

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Menneet tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia

Seuraa meitä somessa!

Käy tykkäämässä sivuistamme ja seuraa toimintaamme niiden kautta:

Facebook

LinkedIn

 • Osallistu hankkeen koulutuksiin

  Osallistu hankkeeseen ja ilmoittaudu mukaan koulutuksiin:

  https://link.webropolsurveys.com/EP/F836B8D0424DD06C

  Koulutukset järjestetään tilanteen mukaan hybriditoteutuksena, paikan päällä ja Teamsin kautta. Koulutuskokonaisuus on osallistujille maksuton. Jokainen voi valita itselleen mielenkiintoisimmat teemat tai osallistua kaikkiin. Koulutuksiin ei tarvitse valmistautua mitenkään. Riittää kun ilmoittaudut mukaan ja nautit matkasta.

   

 • Mitä yritysvastuu tarkoittaa

  Mitä yritysvastuu tarkoittaa?

  Yritysvastuu jakautuu yleisesti kolmeen osa-alueeseen; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen. Englannin kielessä yritysvastuu lyhentyy usein myös muotoon ESG (enviromental, social, governance), jossa taloudellinen vastuullisuus on korvattu hyvää hallintotapaa tarkoittavalla governance -termillä. Tämän vuoksi yritysvastuuta käsiteltäessä on hyvä tuoda esiin myös hallintotapaan liittyvä ulottuvuus. Yritysvastuu on käytännössä ihmisistä välittämistä, ympäristönsuojelua, kannattavaa liiketoimintaa, josta hyötyvät omistajien lisäksi myös työntekijät ja sidosryhmät sekä hyvää hallintotapaa, jossa yritysvastuun kaikki osa-alueet on otettu kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa ja arvoja.

  Laadukkaasti suunnitellun ja oikein suunnatun ulkoisen ja sisäisen viestinnän vauhdittamana yritysvastuusta kehittyy yritykselle kilpailuetu. Tämä tarkoittaa sitä, että viestinnän sisältö ja näkyvä konkreettinen toiminta ovat yhtenäiset. Vastuullinen viestintä on läpinäkyvää, sen sisältö on todennettavissa ja mitattavissa. Lisäksi nykypäivän vastuullisuusviestintään kuuluu kehitettävistä vastuullisuustoimenpiteistä kertominen sekä niihin liittyvien kehittämisaikataulujen julkaiseminen.

  Paikallisvastuu

  Yrityksen paikallisvastuu voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen; sitoutumisena paikallisyhteisöön, paikallisyhteisön tukena ja yhteisöllisyytenä. Sitoutuminen paikallisyhteisöön ilmenee vastavuoroisuutena ja molemminpuolisena lisäarvon tuottamisena yrityksen ja paikallisyhteisön välillä, joka palvelee sekä yhteistä hyvää että edistää yrityksen kehitystä. Paikallisyhteisön tuella tarkoitetaan yrityksen toimia, joilla se vastaa yhteisön tarpeisiin. Yhteisöllisyys on yrityksen käsitys paikallisyhteisön tarpeista ja sen halusta kuulua paikallisyhteisöön.

  Riskienhallinta osana yritysvastuuta

  Riskienhallinnan avulla yritys pyrkii hallitsemaan riskejä ja minimoimaan niistä aiheutuvia vahinkoja. Sitä ohjataan riskienhallintapolitiikalla, jossa määritellään riskienhallinnan päämäärät, periaatteet, toimintatavat, organisointi, valvonta ja vastuut. Riskienhallinta osana yritysvastuuta on käytännössä hyvää suunnittelua, jossa ennaltaehkäistään mahdollisimman tehokkaasti haitallisten asioiden syntyminen ja annetaan mahdollisuus myönteisten vaikutusten vahvistumiselle.

 • Hankkeen kohderyhmä

  Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat eteläpohjalaiset yrittäjät sekä mikro- ja pienten yritysten johto ja henkilöstö kaikilta toimialoilta.
  Mikroyrityksillä tarkoitetaan organisaatioita, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.
  Pieni yritys on organisaatio, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosi-liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

 • Hankkeen päätavoitteet
  • Kehittää kokonaisvaltaisesti eteläpohjalaisten pienyritysten vastuullisuusosaamista omassa liiketoiminnassaan
  • Parantaa pienyrityste kykyä selviytyä kriisi- ja muutostilanteista kehittämällä koko henkilöstön vastuullisuusosaamista
  • Kehittää vastuullisen johtamisen taitoja
  • Herättää tietoisuutta vastuullisuusteemoista ja niiden kytköksestä liiketoiminnalliseen kokonaismenestykseen
  • Kehittää vastuullisen liiketoiminnan alueellinen toimintamalli, joka kehittää yritysten ja kehittämisorganisaatioiden vastuullisuustietoisuuta ja –osaamista, varmistaen vastuullisuustyön jatkumisen eteläpohjalaisissa yrityksissä
 • Toimenpiteet
  • Kehitetään pienyrityksille soveltuva, käytännönläheinen vastuullisuustyökalu itsearviointia varten sekä siitä koostettava työkirja
  • Pienyrityksille suunnattu kokonaisvaltainen koulutussarja yritysvastuun eri osa-alueista
  • Pienyritysten johtajille ja esimiehille suunnattu vastuullisen johtamisen valmennuskokonaisuus
  • Luodaan vastuullisuusfoorumi ylläpitämään ja kehittämään vastuullisuustyötä sekä jakamaan vastuullinen liiketoiminta – merkkejä yritysvastuutoimia edistäneille yrityksille
  • Pienyrityksille soveltuva yritysvastuuviestinnän opas
 • Julkaisut
 • Hanketiedot
  • Nimi: Pienet vastuulliset yritykset – vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen
  • Kesto: 1.8.2021 – 31.08.2023
  • Vastuullinen yksikkö: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
  • Kohderyhmä: Eteläpohjalaiset mikro- ja pk-yritykset
  • Budjetti: 152 900 € (80% tuki)
  • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
 • Menneet tapahtumat

  Kick off -tilaisuus

  SeAMKin Pienet vastuulliset yritykset -hankkeen ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin 26.11.2021 Seinäjoella OmaSp Stadionilla. Tilaisuudessa Emilia Kangas (SeAMK), Tero Luoma (Lite Bättre Consulting Company Oy) ja Pasi Sydänlammi (Oma Säästöpankki Oyj) toivat ajankohtaisia näkökulmia vastuullisesta johtamisesta, yritysvastuusta osana strategiaa sekä vastuullisuudesta yrityksen menestymisen mahdollistajana.

  Tilaisuus sai läsnäolleilta, reilulta 20 mikro- ja pk-yritykseltä, kokonaisuutena hyvät arviot niin järjestelyiden, asiantuntijapuheenvuorojen kuin ajankohtaisuudenkin näkökulmasta. Tilaisuuden päätteeksi käytiin vilkasta keskustelua aamupäivän annista, joka herätteli yrityksiä miettimään vastuullisen liiketoiminnan merkitystä osana strategiaa sekä merkittävänä kilpailutekijänä kilpailtaessa osaavasta työvoimasta, sidosryhmäsuhteista sekä erottumisesta markkinoilla.


  Vastuulliset strategiset valinnat luovat merkittäviä kilpailuetuja tulevaisuudessa pienillekin yrityksille. Määrittele miten pystyt luomaan arvoa asiakkaille ja tee se vastuullisesti.

  Tero Luoma

Lisätiedot

Mika Koivupuisto

TKI-asiantuntija, yrittäjyys ja kasvu

sähköposti

Mika.Koivupuisto(a)seamk.fi

puhelin

+358400368221

SeAMKin tekstilogo.

Aila Hemminki

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aila.Hemminki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302005

Nainen valkoisessa paidassa ja mustassa jakussa hymyilee katsoen kameraan.

Emilia Kangas

Yliopettaja

sähköposti

Emilia.Kangas(a)seamk.fi

puhelin

+358408300323

Tummahiuksinen henkilö seisoo harmaata taustaa vasten.

Satu Metsomäki

Projektityöntekijä

sähköposti

Satu.Metsomaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300352