Ulkopuolinen asiantuntija - SeAMK Projektit

Ulkopuolinen asiantuntija

Blogi:

Joustavan työn hyödyntämismallit -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kaikissa haastatelluissa edelläkävijäyrityksissä on kokemusta ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämisestä. Asiantuntijoita on hyödynnetty mm. tuotannon kehitysprojekteissa, projektipäällikkönä tuotekehityksessä, standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisessa, rekrytoinneissa ja soveltuvuusarvioinneissa, talous-, markkinointi- ja viestintäpäällikön osa-aikaisissa rooleissa, toimistoassistentin roolissa, IT-tukipalveluissa ja markkinakartoittajana. Monella yrityksellä on myös vähintään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen, joka tuo uusia näkemyksiä ja rohkeutta strategiseen johtamiseen.

Monesti ulkopuolisella asiantuntijalla on laaja kokemus eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä, mitä edelläkävijäyrityksissä arvostetaan. Ulkopuolisen asiantuntijan katsotaan tuovan uutta näkemystä ja ammattimaista toimintatapaa yritykseen, mitä kautta omakin toiminta terävöityy. Ulkopuolinen asiantuntija toimii yrityksissä osana tiimiä kehittäen asioita aktiivisesti ja seuraten niiden etenemistä.

Vinkit:

  • Ulkopuolisen asiantuntijan yhteistyön onnistumisessa olennaisinta on luottamus ja henkilön sitoutuminen. Ensivaikutelma on tärkeä.
  • Asiantuntijan palvelutarjonnassa pitää olla lihaa luiden ympärillä; käytännön referenssejä muista asiakkuuksista korulauseiden sijaan.
  • Yrittäjältä itseltäänkin täytyy löytyä aikaa ja intohimoa asioiden edistämiseen. Kehittämistä ei voi ulkoistaa asiantuntijalle 100%.
  • Pienemmät, paikalliset toimijat ovat sitoutuneita ja heiltä saa yksilöidympää palvelua. 100% hyviä kokemuksia.
  • Laadi kirjallinen sopimus asiantuntijan kanssa. Voi olla määräaikainen tai jatkuva.
  • Huolehti ulkopuolisen asiantuntijan integroitumisesta työyhteisöön. Tämä tarkoittaa eri ryhmissä työskentelyä ja myös yhteisiin tapahtumiin kutsumista.