Joustava työaika - SeAMK Projektit

Joustava työaika

Blogi:

Joustavan työn hyödyntämismallit -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Joustavan työn ratkaisuista vain harva on sovellettavissa tuotannon työtehtäviin, jossa työtä tehdään käsillä ja/tai tuotantokoneiden ääressä. Haastatelluista edelläkävijäyrityksistä peräti kolmessa oli käytössä joustavan työajan malli koko henkilöstölle. Käytännössä joustavan työajan malli toteutuu tuotantotyössä työaikapankkina, eli kiireisenä aikana voidaan tehdä pitkää päivää, kun taas hiljaisempana aikana voidaan käyttää tunteja pankista pois. Näin työaikapankki tasaa kysynnän muutoksia ja antaa joustoa sekä työnantajalle että työntekijöille. Työntekijät voivat käyttää pankkituntejaan myös hoitaessaan välttämättömiä omia menoja työajalla.

Asiantuntijatyössä joustava työaika tarkoittaa liukuvaa työntekoa yhteisesti määritellyissä aikaraameissa. Usein tiimin sisäisen yhteistyön takaamiseksi edelläkävijäyrityksissä on sovittu tietyt saavutettavuusajat, esimerkiksi eräässä yrityksessä klo 10-14 välinen aika. Muilta osin työaikaa voidaan soveltaa vapaasti. Tämä edellyttää yrityksessä vahvaa osapuolten välistä luottamusta sekä henkilölle asetettuja työn tavoitteita.