XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua - SeAMK Projektit

XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hanketiedot

  • Toteutusaika: 1.8.2021-31.8.2023
  • Rahoitus: hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (REACT-EU EAKR).
  • Budjetti: 182 800 € (80 %)
  • Hallinnointi: hanketta hallinnoi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, osatoteuttajana toimii SeAMK Tekniikka.

Tavoitteet

Hanke tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden päästä tutustumaan virtuaaliteknologiaan sekä sen matkailualalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koska eteläpohjalaisilla matkailuyrityksillä digitalisaation lähtötaso on ollut verrattain matala, tulee teknologian kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatimaan matkailuyrityksiltä suuria harppauksia ja uudenlaista tietotaitoa.
Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailualan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaa hyödyttävistä XR-teknologioista, sekä edistää niiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan aluebrändiä ja tukea matkailuyritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Hankkeen tarkempia tavoitteita ovat:

  • Lisätä yritysten ymmärrystä käytettävissä olevista virtuaalisen, yhdistetyn ja lisätyn todellisuuden teknologioista sekä lisätä yritysten valmiuksia ottaa käyttöön uutta teknologiaa.
  • Edistää XR-teknologioiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla osoittamalla hankkeessa toteutettavien kokeilujen kautta kuinka matkailupalveluista voidaan viestiä uusin keinoin.
  • Lisätä maakunnan houkuttelevuutta matkailijoiden keskuudessa hyödyntäen XR-teknologioita.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

1. XR-teknologian hyödyntäminen matkailussa -työpajasarja
2. Yleishyödyllisten XR-virtuaalimaailmojen kehittäminen matkailusektorille
3. XR-teknologioiden kokeilut eteläpohjalaisen matkailun tunnettuuden edistäjinä

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat matkailuliiketoimintaa pääelinkeinona tai liitännäiselinkeinona harjoittavat pk-yritykset. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat alueen muut matkailutoimijat, kuten julkiset ja yksityiset asiantuntijaorganisaatiot, alueen elinkeinotoiminnan kehittäjät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä alueen matkailuyhdistykset ja -yhtiöt.

Julkaisut

Tekijä, näkijä ja vaikuttaja: SeAMK Liiketoiminta ja Kulttuurin kokoomateos 2021: Virtuaaliteknologioiden käyttöönoton edistäminen Etelä-Pohjanmaan matkailu- ja tapahtumatoimialoilla

Tulevia työpajoja ja tilaisuuksia

MATKAILUHANKKEET -BLOGI

lisää blogeja

Lisätiedot

Jonna Kielenniva

Jonna Kielenniva

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jonna.Kielenniva(a)seamk.fi

puhelin

+358408301254

SeAMKin tekstilogo.

Sami Alho

Projektipäällikkö

sähköposti

Sami.Alho(a)seamk.fi

puhelin

+358408301266

SeAMKin tekstilogo.

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625