XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua - SeAMK Projektit

XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hanke tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden päästä tutustumaan virtuaaliteknologiaan sekä sen matkailualalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lisätä matkailualan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaa hyödyttävistä XR-teknologioista, sekä edistää niiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan aluebrändiä ja tukea matkailuyritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattu työpajasarja, jossa tutustutaan uusimpiin teknologioihin, niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin matkailuliiketoiminnassa sekä käyttöönottoon. Työpajojen lisäksi hankkeessa toteutetaan esimerkkidemoja XR teknologian hyödyntämisestä matkailussa ja selvitetään Etelä-Pohjanmaan alueen ainutlaatuiset myyntivaltit, joita hyödynnetään hankkeessa toteutettavassa XR -teknologiakokeilussa.

Menneet tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia

MATKAILUHANKKEET -BLOGI

lisää blogeja

Lisätiedot

Noora-Mari Syväluoma

Projektipäällikkö

sähköposti

Noora-Mari.Syvaluoma(a)seamk.fi

puhelin

+358408304019

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625