XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua - SeAMK Projektit

XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hanke tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden päästä tutustumaan virtuaaliteknologiaan sekä sen matkailualalle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lisätä matkailualan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaa hyödyttävistä XR-teknologioista, sekä edistää niiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan aluebrändiä ja tukea matkailuyritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan yrityksille suunnattu työpajasarja, jossa tutustutaan uusimpiin teknologioihin, niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin matkailuliiketoiminnassa sekä käyttöönottoon. Työpajojen lisäksi hankkeessa toteutetaan esimerkkidemoja XR teknologian hyödyntämisestä matkailussa ja selvitetään Etelä-Pohjanmaan alueen ainutlaatuiset myyntivaltit, joita hyödynnetään hankkeessa toteutettavassa XR -teknologiakokeilussa.

Julkaisut

Tekijä, näkijä ja vaikuttaja: SeAMK Liiketoiminta ja Kulttuurin kokoomateos 2021: Virtuaaliteknologioiden käyttöönoton edistäminen Etelä-Pohjanmaan matkailu- ja tapahtumatoimialoilla

SeAMK verkkolehti: Virtuaalimatka mahdollistaa matkakohteeseen tutustumisen ennakkoon

Opetusta, oppimista, tutkimusta ja kehittämistä: SeAMK 30 vuotta: Matkailualan kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Hanketiedot

  • Toteutusaika: 1.8.2021-31.8.2023
  • Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (REACT-EU EAKR)
  • Budjetti: 229 920 € (80 %)
  • Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Kohderyhmä: matkailuliiketoimintaa pääelinkeinona tai liitännäiselinkeinona harjoittavat pk –yritykset

Menneet tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia

MATKAILUHANKKEET -BLOGI

lisää blogeja

Lisätiedot

Jonna Kielenniva

Jonna Kielenniva

Asiantuntija, tki

sähköposti

Jonna.Kielenniva(a)seamk.fi

puhelin

+358408301254

SeAMKin tekstilogo.

Aleksi Frimodig

Asiantuntija, tki

sähköposti

Aleksi.Frimodig2(a)seamk.fi

puhelin

+358408680625