Ekoinnovaatio on jatkuva prosessi - SeAMK Projektit

Boost Your ECO!

Mallin käyttö

  • Ekoinnovaatiomallissa yritykset on jaettu neljään tasoon innovointiprosessin kehitysasteen mukaan. Ekoinnovaatiotasoon liittyvät tunnusmerkit on kuvattu kunkin tason kohdalla.
  • Malli auttaa yritystä tunnistamaan tämänhetkisen ekoinnovaatiotasonsa ja mallin sisältämät työkalut auttavat yritystä tunnistamaan ja jatkuvasti kehittämään ekoinnovaatioprosessien eri osa-alueita ja ekoinnovaatiotasoaan.
  • Tasoihin liitetyistä linkeistä löydät työkalut, jotka auttavat yritystä saavuttamaan kyseisen innovaatiotason. Työkalut sisältävät kysymykset, joihin kyseisellä tasolla olevat yritykset löytävät vastauksen toiminnastaan. Lisäksi kysymyksiin liittyvät keskeiset indikaattorit selventävät yritykselle, mitä tietyn innovaatiotason saavuttaminen ja ekoinnovaatioprosessin kehittäminen käytännössä edellyttää.
  • Kuhunkin tasoon liittyvät kysymykset ja indikaattorit auttavat yritystä tuomaan kehitysprosessiinsa uusia elementtejä, joiden ansiosta yritys suuntautuu kehittämään yhä vaikuttavampia innovaatioita.
  • Malliin liittyvä ekoinnovoinnin 5-portainen prosessikuvaus TUNNISTA – LUO STRATEGIA – MAHDOLLISTA – SUUNNITTELE JA TOTEUTA – ARVIOI toistetaan jokaisen innovaation kohdalla tasosta riippumatta.
  • Malli sisältää eri tasoihin liittyviä esimerkkejä, jotka havainnollistavat eri tasoille sijoittuvien yritysten ekoinnovointia.
  • Mallista löytyy linkkejä, joiden kautta on mahdollista löytää lisätietoa tai lisäresursseja ekoinnovaatioiden kehittämiseen. Näihin liitteisiin on linkit eri tasoilta sekä Lisätietoa ja resursseja-sivulta.
  • Muista, että ekoinnovaatio on jatkuva prosessi, sillä liiketoimintaympäristön muuttumisen myötä tämän päivän ekoinnovaatiot ovat yleinen toimintatapa tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä. Näin ollen liikkuminen tasolta toiselle molempiin suuntiin on mahdollista.
  • Mikäli ekoinnovointi on teille vielä uusi asia, mutta olette kiinnostuneet ekoinnovaatioista, voitte aloittaa matkanne tästä.