Kisällistä mestariksi - SeAMK Projektit

Kisällistä mestariksi

Tämä työkalu auttaa teitä kehittämään yrityksenne ekoinnovointi-prosessia mestari-tasolle. Pohtikaa työkalun sisältämiä kysymyksiä, löydättekö niihin vastauksen toiminnastanne ja toteutuvatko kysymyksiin liittyvät indikaattorit yrityksenne toiminnassa. Ellei näin ole, kysymykset auttavat teitä pohtimaan, minkälaisilla toimilla voitte kehittää yrityksenne innovaatioprosessia ja indikaattorit kertovat, minkälaisia tunnuspiirteitä mestari-tasoon liittyy.

Kysymykset

 • Miten voimme olla osa systeemistä muutosta?
 • Miten inspiroimme asiakkaitamme ja verkostojamme ekoinnovaatioihin?
 • Mitä annettavaa meillä on muille toimijoille?
 • Miten autamme muita toimijoita kehittymään ekoinnovaatiotoiminnassa?
 • Miten huomioimme kehitystyössämme kompleksisia yhteyksiä asioiden välillä?

Indikaattorit

 • Vastuullisuus on osa strategiaamme.
 • Olemme osana verkostojemme ja yhteiskunnan kestävyysmuutosta.
 • Vastuullisuus on olennainen osa viestintäämme ja markkinointiamme.
 • Olemme yrityksenä sopeutumiskykyisiä ja muutosjoustavia.
 • Ympäristösertifikaatit ja –merkit Business Finland ELY-keskus Suomen standardoimisliitto GRI-raportti

Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat

Yritysesimerkkejä

 • Case elintarvikevalmistaja

  Pienen elintarvikevalmistajan tuote itsessään on ekoinnovaatio, sillä tuotteesta saatava kasviperäinen omega 3 –lähde tarjoaa vaihtoehdon kalan syönnille. Lisäksi yritys tarjoaa viljelijöilleen kanavan, johon myydä erikoisempaa tuotetta. Yritys käyttää tuotteessaan kotimaisia raaka-aineita. Yritys hankkii ja yhdistelee tietoa innovatiivisesti eri lähteistä ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin tuotetta sekä sen kehitystä ja tunnettavuutta lisääviin hankkeisiin. Yrityksen toiminta on monista eri näkökulmista sertifioitu ja auditoitu ja vaikka sertifikaatteja ei ole hankittu tuotekehityksen lähtökohdista, ovat sertifiointiprosessit auttaneet tunnistamaan kehityskohteita.

 • Case digitaalinen alusta

  Digitaalinen alusta mahdollistaa paikalliselle tuotantoyritykselle globaalin suunnittelun saatavuuden – Esimerkki globalisaatiosta osaamistaloudessa

  Opendesk on alusta valmistusyhteisöille. Se pyrkii muuttamaan huonekalutuotannon toimintatapaa ja alan rakenteita vastuullisempaan suuntaan. Alusta tarjoaa online-markkinapaikan itsenäisille huonekalusuunnittelijoille yhdistäen asiakkaansa ympäri maailmaa sijaitseviin paikallisiin huonekalutuottajiin.

  Opendesk on vaihtoehtoinen toimintatapa massatuotannolle ja rahtaamiselle mahdollistaen paikallistaen materiaalien käytön ja päästöjen vähentämisen. Alueellisesti jakautunut ja eettinen toimitusketju tukee globaalien tuottajien verkostoa. Mallia voitaisiin laajentaa moniin muihin tuotteisiin. Malli perustuu lohkoketjuihin (blockchains, TedTalks), joiden avulla voidaan muodostaa läpinäkyviä toimitusketjuverkostoja.

 • Case tiilen uusiokäyttö

  Yritys  kerää käytettyjä tiiliä ja käyttää niitä uusiin tarkoituksiin. Tiilien uusiokäyttö vähentää rakennusjätteen määrää ja uusien tiilien valmistamiseen tarvittavia resursseja. Yritys on laskenut, että yhden uuden tiilen korvaaminen vanhalla vähentää hiilidioksipäästöjä 0,5 kg.

  Yritys erottelee tiilet muusta purkujätteestä ja putsaa ne. Putsaamiseen käytetään patentointua teknologiaa, jolla betoni ja sementti saadaan eroteltua tiilistä niin, että ne ovat edelleen käyttökelpoisia. Prosessi on ympäristöystävällinen ja siinä ei käytetä vettä tai kemikaaleja, sillä se perustuu värähtelyyn.