Kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen - SeAMK Projektit

Kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen

Kiertotalous, jossa jäte on minimoitu ja tuotteiden ja resurssien arvoa ylläpidetään järjestelmässä niin pitkään kuin mahdollista, tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Yritysten on vain tunnistettava nämä mahdollisuudet sekä kyettävä innovoimaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, palveluja ja prosesseja arvo- ja toimitusketjuissa. Kiertotalous rohkaisee innovaatioihin, tarjoaa mahdollisuuden kasvulle, luo uusia työpaikkoja, parantaa toimitusketjujen toimintaa ja rakentaa taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä.

Sitran mukaan kiertotalouden liiketoimintamalleja on viisi:

  1. Tuotteen elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee.
  2. Tuote palveluna: Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esimerkiksi liisaus- tai vuokrasopimuksesta.
  3. Jakamisalustat: Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä muun muassa vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
  4. Uusiutuvuus: Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energialähteitä korvataan uusiutuvilla.
  5. Resurssitehokkuus ja kierrätys: Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin.

Kun yrityksessä aletaan suunnitella kiertotalousliiketoimintaa, voidaan se tehdä monilla eri tavoilla ja monista eri lähtökohdista. On kuitenkin aina hyvä, jos käytettävissä on jokin malli tai prosessikuvaus, ”punainen lanka”, jonka avulla suunnittelua voidaan tehdä systemaattisesti ja eri näkökulmista asioita arvioiden. Hankkeessa tuotetut työkalut auttavat yrityksiä kehittämään kiertotalousliiketoimintaansa systemaattisesti. Työkalut löytyvät täältä.