Kiertotalous - Julkaisut - SeAMK Projektit

Julkaisut

Hankkeessa on tuotettu erilaisia julkaisuja liittyen ekoinnovointiin ja kiertotalouteen. Julkaisujen kirjoittamiseen ovat osallistuneet hankkeen toteuttajat Krista Mäki (projektipäällikkö), Kirsti Sorama, Samuel Suvanto, Kimmo Kitinoja, Laura Könönen ja Tarja Sandvik Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta, Leena Viitaharju, Merja Lähdesmäki ja Ada Trogen Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutista sekä Rumy Narayan Vaasan Yliopistosta. Julkaisut löydät tältä sivulta aihealueittain jaoteltuna.

Ekonnovointi

Eco-innovation and entrepreneurship:  The magic formula to economic prosperity
Julkaistu Ruralia-lehden numerossa 2/2021 (ilmestyy alkuvuodesta 2022).
Saatavana: https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/ajankohtaista/ruralia-lehti
Kirjoittajat Merja Lähdesmäki ja Silvia Gaiani

Ekoinnovoinnin malli eteläpohjalaisen pk-yrityksen kontekstissa
Julkaistu 12/2021 Teoksessa Haasio, Joensuu-Salo, Saarikoski (toim). Tekijä, näkijä ja vaikuttaja: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin kokoomateos 2021. Sivut 151–156.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021120759307
Kirjoittajat: Mäki, Lähdesmäki, Trogen, Viitaharju

Kestävää kasvua vihreillä innovaatioilla
Julkaistu 19.12.2021 Ilkka-Pohjalaisen Puheenvuoro-palstalla sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epkytellen-blogissa. Saatavana: https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-kasvua-vihreill%C3%A4-innovaatioilla sekä https://epkyblog.wordpress.com/2021/12/20/kestavaa-kasvua-vihreilla-innovaatioilla/.
Kirjoittajat: Mäki, Viitaharju, Lähdesmäki, Trogen

Roskakalasta ekoinnovaatioksi
Julkaistu Ruralia-instituutin blogissa 21.1.2020.
Saatavana: https://blogs.helsinki.fi/hy-ruralia/2020/01/21/roskakalasta-ekoinnovaatioksi/
Kirjoittaja: Trogen

(R)ekoinnovaatio
Julkaistu Ruralialehdessä 1/2020. Sivu 17.
Saatavana: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/316120/Ruralialehti%201%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kirjoittajat: Trogen & Viitaharju

Resurssien minimoinnilla kasvun maksimointiin
Julkaistu @SeAMK -verkkolehdessä 28.10.2019.
Saatavana: https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/resurssien-minimoinnilla-kasvun-maksimointiin/
Kirjoittaja: Mäki

Kiertotalous

Systeemiajattelu ja ekosysteemit kiertotaloudessa
Julkaistu 12/2021 teoksessa teoksessa Päällysaho, S., Junell, P., Salminen-Tuomaala, M., Uusimäki, S., & Saarikoski, S. (2021). Seinäjoen ammattikorkeakoulu osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattajana (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 36). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. sivut 435-446.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460385.
Kirjoittajat: Mäki, Könönen, Narayan

Kiertotalous liiketoiminnan uudistajana
Julkaistu 12/2020 teoksessa Päällysaho, Haasio, Saarikoski, Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Sivut 434–454.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121348144
Kirjoittaja: Sorama 

Kiertotalouden toimenpideohjelmassa poistetaan siiloja
Julkaistu 10.3.2020 @SeAMK -verkkolehdessä.
Saatavana: https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/kiertotalouden-toimenpideohjelmassa-poistetaan-siiloja/
Kirjoittaja: Mäki

Kiertotalouden nykytilanne ja edistäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä
Julkaistu 12/2020 Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketoiminnan ja kulttuurin yksikön B-julkaisusarjassa Luovaa liiketoiminta, kestävää kulttuuria. Sivut 200–218.
Saatavana: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/353180/B158_4.pdf?sequence=5&isAllowed=y-
Kirjoittaja: Mäki

Kiertotalousosaaminen Etelä-Pohjanmaan konepajateollisuudessa
Julkaistu 12/2020 Teoksessa: S. Päällysaho, P. Junell, J. Latvanen, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33, 337–347.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101121601
Kirjoittajat: Mäki, Suvanto, Kitinoja, Sandvik

Kiertotalouden liiketoimintamallien markkinahyväksynnän mittariston rakentaminen
Julkaistu 12/2020 Teoksessa: S. Päällysaho, P. Junell, J. Latvanen, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33, 462–477.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101131698
Kirjoittaja: Sorama

Valmistavan teollisuuden tuotekehityksestä kiertotaloudessa
Julkaistu teoksessa: S. Päällysaho, P. Junell, J. Latvanen, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33, 478–487.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101131700
Kirjoittajat Suvanto & Kitinoja

Kiertotaloudella uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalla
Julkaistu @SeAMK -verkkolehdessä 30.10.2019.
Saatavana: https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/kiertotaloudella-uutta-liiketoimintaa-etela-pohjanmaalla/
Kirjoittaja: Mäki

Kiertotalous uudistaa liiketoimintaa
Julkaistu 12/2019 Yrittävä Lakeus -lehdessä.
Saatavana: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121648369