Yritysten liiketoiminnan uudistuminen ja kehittyminen - SeAMK Projektit

Ekoinnovointi

Yritysten liiketoiminnan uudistuminen ja kehittyminen ovat tärkeitä teemoja sekä yritysten itsensä että yhteiskunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta. Erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan pienyritysvaltaisessa yrityskentässä tämä on alueen elinvoimaisuuden kulmakiviä. Se, mihin suuntaan uudistutaan ja kehitytään riippuu suuresti toimintaympäristön muutoksen suunnasta. Viime vuosina erityisesti kestävän kehityksen teemat ovat nousseet voimakkaasti vaikuttamaan sekä kuluttajien että yritysten ostopäätöksiin. Kestävä kehitys on myös välttämättömyys, johon maapallon kestävyyskriisi meidät pakottaa. Nyt olemme tilanteessa, jossa maapallo on saavuttamassa kestävyytensä rajat. Ihmiskunta on kuitenkin kekseliäisyyden avulla pystynyt aikaisemminkin kääntämään vääjäämättömät kehityskulut suotuisiksi ja niin toivotaan käyvän myös nyt. Kiertotalouden globaali käyttöönotto yhdessä ekologisten innovaatioiden kanssa on yksi keino kääntää kehityskulkua. Toteuttaakseen kiertotalouden periaatteita, yritykset tarvitsevat ekoinnovointia. Se on innovointia, joka edistää merkittävästi kestävää kehitystä vähentämällä tuotantomuotojen ympäristövaikutuksia, lisäämällä ympäristön kestävyyttä siihen kohdistuvia paineita vastaan tai johtamalla tehokkaampaan ja vastuullisempaan luonnonvarojen käyttöön.

Näiltä sivuilta löydät eteläpohjalaisen pk-yrityksen Boost Your ECO! -ekoinnovaatiomallin, jossa ekoinnovaatiotoiminta on kuvattu prosessina.