Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut - SeAMK Projektit

Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut

Tässä hankkeessa tuotetut viisi (5) työkalua auttavat yritystä kehittämään kiertotalousliiketoimintaansa systemaattisesti. Työkalujen käytössä on tarkoitus edetä järjestyksessä. Työkalut ovat Excel-pohjaisia. Voit muokata tiettyjä soluja, mutta muilta osin työkirjat on suojattu.

  1. Tietoisuus kiertotaloudesta ja sen hyödyistä sekä toteuttamisen esteistä on itsearviointimittari, joka ohjaa yritystä miettimään kiertotalouteen liittyviä hyötyjä, ajureita ja esteitä omassa toiminnassa.
  2. Liiketoimintamallin suunnittelu -työkalu auttaa yritystä tunnistamaan, minkälaisen resurssistrategian toteuttamisessa yrityksen kiertotalousliiketoiminnan potentiaali on korkeimmillaan sekä arvioimaan uuden liiketoimintamallin toimivuutta yrityksessä.
  3. Markkinahyväksynnän mittareita on kaksi, kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille ja yritysmarkkinoilla toimiville yrityksille omansa. Työkalun avulla yrityksessä voidaan tehdä päätöksiä siitä, minkälaista liiketoimintaa voidaan lähteä toteuttamaan pienimmin markkinoilletulon riskein.
  4. Kiertotalousliiketoiminnan kasvu ja kannattavuus -työkalu pohjautuu rullaavan budjetoinnin malliin, jota yritykset ovat tottuneet käyttämään. Kiertotalousliiketoiminnalla saattaa olla imagoarvo, mutta silloinkin sen on ainakin jollakin aikavälillä tarjottava yritykselle mahdollisuus kasvaa kannattavasti. Työkalun avulla yritykset pystyvät arvioimaan uuden liiketoiminnan kannattavuutta tulevaisuudessa.
  5. Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen mittari on itsearviointimittari, joka kuvaa yrityksen menestymistä markkinoilla suhteessa kilpailijoihin tiettyjen ei-taloudellisten tekijöiden suhteen.

Työkalujen käyttöön liittyy myös kaksi opasta, Opas kiertotalousliiketoiminnan suunnitteluun ja Ohjeita kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalujen käyttöön. Suosittelemme käymään prosessin läpi siten, että luette kiertotalousliiketoiminnan suunnittelun oppaan läpi aihepiiri kerrallaan, minkä jälkeen voitte käyttää kyseisen aihepiirin suunnittelutyökalua sekä työkalun rinnalla työkalujen käyttöohjetta.

Lisäksi hankkeessa on rakennettu Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen itsearviointimittari sekä Toimintaympäristön arviointi -itsearviointimittari. Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen mittarin avulla yritys voi arvioida menestystään suhteessa kilpailijoihinsa, mikäli kehittää kiertotalousliiketoimintaansa. Toimintaympäristön arviointi mittaa yrityksen suhdetta asiantuntijoihin, yhteistyön laatua ja yhteistyöstä saatuja tuloksia. Lisäksi mittari arvioi asiantuntijapalveluiden saatavuutta sekä muita tekijöitä, jotka tukevat kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä ja toteuttamista. Mittariin liittyen olemme koonneet listauksia kiertotalouden asiantuntijoista ja kiertotaloutta toteuttavista yrityksistä. Listaukset ovat alempana tällä sivulla. Toimintaympäristön arviointi -mittarin ja siihen liittyvien listauksien avulla yritys voi tunnistaa uusia tekijöitä, jotka voivat edesauttaa uuden tuotteen tai parannellun liiketoimintamallin kehittämisessä tai markkinoille tuomisessa.

Liite: Opas kiertotalousliiketoiminnan suunnitteluun Aukeaa uuteen välilehteen Theseus.fi-sivustolla.

Liite: Ohjeita kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalujen käyttöön (.pdf) Tiedosto ei ole saavutettava.

Työkalu: Tietoisuus kiertotaloudesta ja sen hyödyistä ja esteistä (.xlsx)

Työkalu: Kiertotalousliiketoiminnan potentiaalin ja toteutettavan liiketoimintamallin arviointi (.xlsx)

Työkalu: Kiertotalousliiketoiminnan markkinahyväksynnän arviointi (.xlsx)

Työkalu: Kiertotalousliiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden arviointi (.xlsx)

Työkalu: Kiertotalousliiketoiminnan ei-taloudellisen menestymisen arviointi (.xlsx)

Työkalu: Toimintaympäristön arviointi (.xlsx)

Lisätietoa työkaluista voit tiedustella

Tummahuksinen nainen seisoo käsi lanteilla.

Krista Mäki

Asiantuntija, tki

erikoisala: Kiertotalous, kestävä kehitys, ympäristöteknologia

sähköposti

Krista.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300356