Ekoinnovaatioista kiinnostuneet - SeAMK Projektit

Ekoinnovaatioista kiinnostuneet

Hienoa, että olette valmiita ottamaan askeleen kohti ekoinnovointia. Tämä työkalu auttaa teitä selvittämään, miten ekoinnovointi sopii yrityksenne arvoihin ja mitä hyötyjä ekoinnovoinnista voisi olla yrityksenne liiketoiminnalle.

Kysymykset

  • Mikä on ekoinnovaatio?
  • Miten ekoinnovointi sopii yrityksen arvoihin?
  • Mitä hyötyä (aineelliset ja aineettomat) ekoinnovaatiosta olisi yrityksellemme?
  • Mitkä olisivat yrityksemme toiminnassa helppoja muutoksia kohti ekologisempaa toimintaa?
  • Miten hyödynnämme muiden tekemiä ekoinnovaatioita?
  • Mistä saamme lisätietoa/tukea/resursseja?

Indikaattorit

  • Hankimme lisätietoa ekoinnovaatioista.
  • Etsimme kanavia löytää tietoa sekä uusia ideoita ja näkökulmia muilta yrittäjiltä.
  • Tarkastelemme yrityksen prosesseja ekoinnovaatioiden näkökulmasta.