Lisätietoja ja resursseja - SeAMK Projektit

Lisätietoa ja resursseja

Tältä sivulta löytyy lisätietoa metodeista, joita yritys voi hyödyntää ekoinnovointiprosessissaan sekä listauksia alueellisista ja kansallisista toimijoista, jotka auttavat yritysten kehitystyössä.

 • Elinkaariajattelu

  Elinkaariajattelu on elinkaarianalyysia/arviointia kevyempi menetelmä tunnistaa suuruusluokaltaan suurimmat tuotteen ympäristövaikutuksiin liittyvät vaiheet. Yksityiskohtaisen analyysin sijaan voidaan hyödyntää toimialaan liittyvää yleistä tietoa. Tuotteen elinkaariajattelu on hyödyllinen metodi mahdollisten ympäristövaikutusten ja yrityksen ekologisen kestävyyden arvioimiseksi. Elinkaariajattelun avulla voidaan luoda yhtenäinen kuva tuotteen koko elinkaaresta ilman suurta data-määrää. Se kattaa koko tuotteen elinkaaren raaka-aineista, tuotanto-prosessista, jakelusta ja käytöstä aina loppusijoitukseen.

  Tuotteen elinkaari voidaan esittää diagrammina tai kaaviona, joita voidaan hyödyntää kun tunnistetaan mahdollisia ympäristövaikutuksia sekä mietittäessä potentiaalisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tuotediagrammi voi olla hyödyllinen kun esitetään asiakkaille ja muille mahdollisille kumppaneille tuotteen valmistukseen liittyvää informaatiota. tällainen arviointi on käytännöllinen kun halutaan tunnistaa kestävyysnäkökulmasta tärkeimmät tuotteeseen liittyvät tekijät.

  Lähteet

  Niemelä, M. 2011. Kestävää elinkaariajattelua muotoiluun – Elinkaarikartalla ja META-taulukoinnilla mallinnetaan tuotteen kestävyyttä. UAS Journal.

  Ympäristöosaava.fi. Elinkaariajattelu. saatavana: https://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22563

 • Backcasting

  Yrityksen on tärkeä innovaatiotoiminnassaan pohtia tulevaisuutta. Tulevaisuutta voidaan pyrkiä ennustamaan erilaisilla menetelmillä ja työvälineillä. Osa työvälineistä keskittyy tämänhetkisten tietojen keräämiseen ja niiden avulla ennustamiseen, jolloin voidaan muodostaa esimerkiksi vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia skenaariomenetelmän avulla. (Laakso, Anne 2016. Tulevaisuutta tekemään.)

  Innovaatioita tehtäessä ns. backcasting-menetelmä on hedelmällinen, sillä sen kautta voidaan kuvata toiveissa oleva tulevaisuus, ns. tavoiteltu skenaario tai unelmakuva, ja rakentaa vaihtoehtoisia kehityspolkuja kohti tätä tulevaisuuskuvaa. Tällöin saadaan tietoa siitä, millaisia resursseja yritys tarvitsee innovaation toteuttamiseksi. (Laakso, Anne 2016. Tulevaisuutta tekemään.)

  Täältä löydät lisää tietoa tulevaisuuspajatyöskentelystä: Tulevaisuustyöpajatyöskentelyn metodiopas. (Laakso, Anne 2016. Tulevaisuutta tekemään.)

 • Digitaaliset työkalut ja verkostojen hyödyntäminen

  Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen osaamisen kasvattamisessa

  Internet on sosiaalinen yhteisö, joka mahdollistaa tiedon saavuttamisen ja kommunikoinnin pienin kustannuksin. Yritykset käyttävät internetiä ja digitaalisia työkaluja toiminnassaan monin eri tavoin. Digitaalisten työkalujen ja internetin eri alustojen käyttäminen luovin tavoin on tärkeää yrityksille, jotka haluavat kehittää ekoinnovointiin liittyvää osaamistaan tai laajentaa verkostojaan edistääkseen ekoinnovointiin liittyvän tiedon, ideoiden, osaamisen ja viestinnän saavutettavuutta ja jakamista.

  On tärkeää suhtautua internetin tarjoamiin työkaluihin ja digitaalisten alustojen mahdollistamiin verkostojen luontiin avoimin mielin. Alun alkaen kaikille tuttu Facebook kehitettiin opiskelukavereiden väliseen yhteydenpitoon, mutta nyt voidaan todeta yritysten hyötyneen siitä valtavasti. Samanlaisen muutoksen on kokenut saman konsernin Instagram. Vastaavanlaisia palveluita syntyy jatkuvasti uusia ja digitaalisia foorumeita voi käyttääkin joustavasti eri tarkoituksiin. Digitaaliset foorumit mahdollistavat yrityksille joukkoistamispalvelut, jälleenmyyjien löytämisen, tuotteista ja palveluista tiedottamisen ja väliaikaisten innovaatioverkostojen luomisen. Esimerkkinä luovasta digitaalisten foorumeiden käytöstä on Discord, joka perustettiin alun alkaen peliyhteisön kommunikointia varten, ja joka nyt on muokkautunut alustaksi, jossa edistetään tapahtumien järjestämistä, ideoiden jakamista ja uusien kyvykkyyksien löytämistä yksilöiden ja erilaisten ryhmien kesken. Digitaalisia foorumeita on luotu myös suoraan yrityksille ja niitä kehitetään yritysten tarpeista lähtöisin, kuten kotimainen Jakamo-alusta tekee.  Yritysten on hyvä aktiivisesti tutustua monenlaisiin digitaalisiin alustoihin ja pohtia olisiko niissä ekoinnovaatioihin liittyvää potentiaalia yrityksen omiin tarpeisiin.

 • Koulutusmahdollisuudet
  • Foodwest
   Palveluita elintarvikealan yrittäjille.
  • Into Seinäjoki Oy
   Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, joka kehittää yritysilmapiiriä ja -yhteisöjä, auttaa liikeideoiden ja jo olemassa olevien yritysten kehittämistä.
  • Kasvu Open
   Keski-Suomen kauppakamarin voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, joka tarjoaa maksutonta yritysten sparrausohjelmaa myös Etelä-Pohjanmaalla.
  • Keksintösäätiö
   Tietoa ja asiantuntijuutta innovaatiotoimintaan.
  • Pro Agria Etelä-Pohjanmaa
   Palveluita ja osaamista maatalouden ja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Pääomasijoittajat ry
   Tietoa ja asiantuntijuutta yrityksille pääomasijoittamisesta.
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
   Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vuorovaikutuksessa alueen yritysten kanssa. SeAMK keskittyy soveltavaan tutkimukseen.
  • Seinäjoen yliopistokeskus
   Neljän yliopiston monitieteinen yhteisö, joka palvelee yrityksiä asiantuntijapalveluiden ja tutkimuksen saralla.
  • Suomen yrittäjäopisto
   Valtakunnallinen koulutuspalveluita tarjoava taho.
 • Rahoitus ja muut resurssit
 • Alueellinen innovaatioympäristö
  • Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
   Kauppakamari pyrkii vaikuttamaan alueen yritystoimintaan ja on laajasti verkostoitunut. Kauppakamari järjestää neuvontaa, koulutuksia ja asiantuntijapalveluita jäsenilleen.
  • Etelä-Pohjanmaan liitto
   Aluekehittämistä ja maakuntasuunnittelua sekä rahoitusmahdollisuuksia. Ei suoria yrityspalveluita.
  • Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa Antava
   Aloitteville yrittäjille asiantuntijapalveluita tarjoava alueella verkostoitunut yhdistys.
  • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
   Yrittäjien edunvalvoja ja palveluiden järjestäjä. Neuvontapalveluita ja koulutusta.
  • Into Seinäjoki Oy
   Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, joka kehittää yritysilmapiiriä ja -yhteisöjä, auttaa liikeideoiden ja jo olemassa olevien yritysten kehittämistä.
  • Innokylä
  • Merenkurkun neuvosto
   Merenkurkun alueen (myös Etelä-Pohjanmaa) valtioiden rajat ylittävä yhteistyöalusta. Hankkeita ja kumppanuuksia.
  • Pro Agria Etelä-Pohjanmaa
   Palveluita ja osaamista maatalouden ja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Katso myös Sitra
   Visioita tulevaisuuteen, ideoita ja inspiraatiota.
 • Markkinatilanne ja markkinointi
  • Foodwest
  • Into Seinäjoki Oy
   Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, joka kehittää yritysilmapiiriä ja –yhteisöjä, auttaa liikeideoiden ja jo olemassa olevien yritysten kehittämistä.
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
   Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vuorovaikutuksessa alueen yritysten kanssa. SeAMK keskittyy soveltavaan tutkimukseen.
  • Vaasan yliopisto
   Erityisasiantuntijuutta innovaatiotoimintaan ja innovaatioiden kaupallistamiseen.
 • Säädökset, lait, patentit ja luvat