Tulokkaasta oppipojaksi - SeAMK Projektit

Tulokkaasta oppipojaksi

Tämä työkalu auttaa teitä kehittämään yrityksenne ekoinnovointi-prosessia oppipoika-tasolle. Pohtikaa työkalun sisältämiä kysymyksiä, löydättekö niihin vastauksen toiminnastanne ja toteutuvatko kysymyksiin liittyvät indikaattorit yrityksenne toiminnassa. Ellei näin ole, kysymykset auttavat teitä pohtimaan, minkälaisilla toimilla voitte kehittää yrityksenne innovaatioprosessia ja indikaattorit kertovat, minkälaisia tunnuspiirteitä Oppipoika-tasoon liittyy.

Oppipoika-tason kuvaus

Kysymykset

 • Mihin ympäristönäkökulmaan voimme vaikuttaa  toiminnallamme/tuotteellamme?
 • Millainen innovaatioprosessi meillä on?
 • Mitä asiakkaamme haluavat?
 • Miten voimme vähentää kustannuksia ekologisen ajattelun kautta?
 • Minkälaisia resursseja meillä on hyödynnettävissä?
 • Mitä osaamista yrityksemme pitää kehittää?

Indikaattorit

 • Tiedämme, mitä ekoinnovaatiot ovat ja miten hyödymme niistä.
 • Tutustumme elinkaariajatteluun.
 • Teemme päätöksen siitä, mihin ympäristönäkökulmaan haluamme vaikuttaa.
 • Hyödynnämme erilaisia työkaluja, kuten asiakaskyselyä ja markkinoiden kartoitusta.
 • Seuraamme prosessien, tuotteiden tai palvelujen resurssi- ja energiatehokkuutta ja kehitämme niitä.
 • Ideoimme uusia toimintatapoja ja tuotteita sekä toteutamme kehitysprojekteja niihin liittyen.
 • Pohdimme yrityksemme visiota ja strategiaa ekoinnovaatioiden näkökulmasta.

Yritysesimerkkejä

 • Case Leipomo

  Ekoinnovaatiokuvaus – hävikin vähentäminen

  Leipomo on perustettu 25 vuotta sitten. Sen päätuotteita ovat ruoka-ja kahvileipä, ja se tekee esimerkiksi ruisleipää myös alihankintana toiselle leipomolle. Yrityksen asiakkaita ovat niin julkinen sektori kuin vähittäiskauppa. Yrityksellä on myös leipomon yhteydessä oma kahvio-myymälä, josta tuotteita myydään suoraan kuluttajille.

  Yrityksen ekoinnovaatio liittyy ruokahävikin vähentämiseen. Ruokahävikillä tarkoitetaan syömäkelpoisia elintarvikkeita tai niiden osia, jotka päätyvät jätteeksi. Ruokapalveluiden ruokahävikki on Suomessa 75-85 miljoonaa kiloa vuodessa. Vaikka kotitalouksissa syntyvä ruokahävikki on vielä huomattavasti suurempi, vaikuttaa ruokapalveluissa syntyvä hävikki myös heikentävästi ruokaketjun ekologiseen kestävyyteen.

  Yrityksen ekoinnovaatio oli luonteeltaan inkrementaalinen eli kyseessä oli päivitetty versio vanhasta tutusta tuotteesta, laskiaispullasta. Ekoinnovaatio suunnattiin julkisiin ruokapalveluihin ja erityisesti päiväkoti-ikäisille lapsille. Yritys oli perinteisesti tarjonnut alueen julkiselle ruokapalvelutoimijalle laskiaispullia, jotka olivat kooltaan 100-120 grammaa. Vaikka pullat olivat hyvin pidettyjä, olivat ne kuitenkin päiväkotilapsille suuria ja siksi osa niistä jäi syömättä. Pienentämällä laskiaispullan kokoa puoleen, eli 60 grammaan, yritys onnistui tarjoamaan lapsille tuotteen, jonka he jaksoivat syödä kokonaan. Kohdistamalla tuotteensa paremmin vastaamaan kuluttajien, tässä tapauksessa päiväkotilasten tarpeita, yritys onnistui osaltaan vähentämään julkisissa ruokapalveluissa syntyvää ruokahävikkiä.

 • Case Ravintola

  Ravintola-alan yritys käyttää annoksissaan pääasiassa valittujen lähituottajien raaka-aineita. Yritys myöskin mainitsee yhteistyötuottajansa  menussaan. Kaikista raaka-aineista yritys pyrkii hyödyntämään mahdollisimman tarkasti kaikki osat, esimerkiksi perunoiden ja porkkanoiden kuorita valmistetaan sipsejä annoksiin. Koska Yritys on saavuttanut asiakkaidensa luottamuksen, sen ei tarvitse määritellä liian tarkasti, mitä ruhon osaa annoksessaan käyttää vaan esimerkiksi maininta ”nautaa” jättää mahdollisuuden hyödyntää käytettävissä olevan lihan mahdollisimman tarkkaan. Lisäksi yritys hyödyntää omaa puutarhaansa, jossa se kasvattaa esimerkiksi omenoita ja marjoja käytettäväksi menussaan.

  Ekologisuus on yritykselle tärkeä arvo ja se pyrkiikin koko ajan miettimään keinoja, joilla vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia.