Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö KOMIO - SeAMK Projektit

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö KOMIO

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö KOMIO
  • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta lisäksi  yhdeksän  mukana  olevan  ammattikorkeakoulun  omarahoitus
  • Toteuttajat: Päätoteuttaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAmk). Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK), Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (Savonia), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (Karelia), Oulun ammattikorkeakoulu Oy (OAMK), Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia)
  • Hankeaika 1.8.2023-30.9.2024
  • KOMIO-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 652 000 €

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen vahvistuminen erityisesti seuraavissa kohderyhmissä: maa- ja metsätalousyrittäjät, neuvojat, opettajat, luonnonvara-alan opiskelijat ja muut teemasta kiinnostuneet kohderyhmät

Toimenpiteet

Hankkeessa koostetaan opintomateriaaleja ja opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan TKI-toiminnan, erityisesti Hiilestä kiinni -kokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden tuloksista. Hankkeiden tulosten jalkautumista edistetään siten, että tieto on saatavilla omalla äidinkielellä sillä kanavalla ja niillä foorumeilla, joita kohderyhmä on tottunut käyttämään. Materiaalit viedään korkeakoulujen opintotarjontaan, esimerkiksi jatkuvan oppimisen alustalle. Lisäksi tuloksista viestitään koordinoidusti laajoissa verkostoissa sekä AgriHubi -alustalla ja muissa viestintäkanavissa. Lisäksi ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyön ja opetusmateriaalien koostamisen avulla edistetään ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alojen profiloitumista.

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen syventyminen kohderyhmissä edistää maa- ja metsätalouden ilmastotoimia, kun ne on integroitu osaksi opetusta ja myös taloudellisen kestävyyden näkökulma huomioidaan. Hankkeessa opetukseen ja neuvontaan tuodaan todennettuja käytännön esimerkkejä siitä, miten hiilensidonta maaperään tehostuu. KOMIO- hankkeessa motivoidaan tekemään kokonaiskestävyyttä edistäviä, ilmastoviisaita toimia sekä maa- että metsätaloudessa. Tehokkaat ja oikein valitut toimenpiteet parantavat maa- ja metsätalouden kannattavuutta sekä edistävät ilmastotoimia.

Tulokset

Toimenpiteet edistävät hiilensidontaa sekä vähentävät maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Myös maa- ja metsätalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen paranee kasvaneen osaamisen myötä.

 

Lisätiedot

Henkilökuva.

Marjastiina Teixeira

Projektipäällikkö

sähköposti

Marjastiina.Teixeira(a)seamk.fi

puhelin

+358406807516