Vertikaalinen viljely ruokatuotannossa - uusi business maatalouteen - SeAMK Projektit

Vertikaalinen viljely ruokatuotannossa - uusi business maatalouteen

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Vertikaalinen viljely ruokatuotannossa – uusi business maatalouteen
  • Rahoittajat: hankkeen päärahoittaja on Euroopan maaseuturahasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, tukitaso 80 %. Lisäksi hanketta rahoittavat Kuortaneen säästöpankkisäätiö, MTK säätiö, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö, sekä Töysän säästöpankkisäätiö.
  • Toteuttaja: SeAMK
  • Aikataulu: 1.1.2021-31.12.2023.
  • Kokonaisbudjetti: 194 435 €

Hankkeen tavoitteet

Vertikaalinen viljely ruokatuotannossa -hankkeen tavoitteena on kehittää vertikaalista tuotantoa ja edesauttaa vertikaalisen viljelyn tuotantomenetelmää hyödyntävän liiketoiminnan käynnistymistä Etelä-Pohjanmaalla.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen eri työpakettiin. Hankkeessa ja sen toimenpiteissä huomioidaan koko ruokaketju alkutuotannosta loppukäyttöön.

Ensimmäinen työpaketti keskittyy tuotantoon ja tuotannon kehittämiseen. Siinä selvitetään vertikaaliseen viljelyyn soveltuvia kasveja ja niiden kasvatusolosuhteita, sekä toteutetaan viljelykokeita, joiden aikana mitataan viljelyn energia- ja resurssitehokkuutta.

Toisessa työpaketissa luodaan toimintaohjeet turvallisesta kasvatusprosessista ja kehitetään vertikaaliviljelyyn soveltuva HACCP-järjestelmä (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet), jolla varmistetaan viljeltyjen tuotteiden elintarviketurvallisuus. Lisäksi selvitetään viljelmän perustamiseen liittyviä viranomaisvaatimuksia.

Kolmas työpaketti keskittyy yritystoiminnan kehittämiseen. Siinä toteutetaan informaatiotilaisuuksia ja järjestetään opintomatkoja. Lisäksi selvitetään vertikaaliviljelyn liiketoimintamahdollisuuksia, kartoittamalla vertikaalisesti viljeltyjen tuotteiden kysyntää ja tuottamalla kustannus- ja tuottavuuslaskelmia yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksista kootaan sähköisiä julkaisuja, joissa käsitellään vertikaaliviljelyyn soveltuvia kasveja ja niiden kasvatusolosuhteita, viljelyn energia- ja henkilöresurssitehokkuutta, kasvatusprosessin hallintaa ja riskejä, vertikaalisesti viljeltyjen tuotteiden kysyntää, vertikaaliviljelyyn keskittyvän yritystoiminnan käynnistämistä ja vertikaaliviljelyn elintarviketurvallisuusriskejä, sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvän HACCP-järjestelmän luomista.

Hankkeen materiaaleja

29.8.2023 järjestetyn loppuseminaarin aloitusesitys, sis. alustavat tulokset kasvualustakokeista

Loppuseminaari 29.8.2023

HACCP-perusteinen omavalvonta 29.8.2023

Vertikaaliviljelyopas 2023 Kurejoen laitteiston käyttöönotto

SeAMK-verkkolehden artikkelit

Puukuidussa kasvaa basilikaa

Ensimmäiset kasvit kasvussa vertikaaliviljelmällä

Hankkeesta muualla

Maaseudun tulevaisuus

Liity mukaan postituslistalle!

Mikäli haluat liittyä mukaan sisäviljelyä koskevien aiheiden postituslistalle, laita sähköpostia projektipäällikkö Karoliina Jylhälle!

Menneet tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia

Lisätietoja

k5001286

Projektipäällikkö

sähköposti

Karoliina.Jylha(a)seamk.fi

puhelin

+358408304017