Hyvinvoiva hybridiyrittäjä - SeAMK Projektit

Hyvinvoiva hybridiyrittäjä

Tavoitteet

Hyvinvoiva hybridiyrittäjä -hankkeen tavoitteena on yksilölähtöisen hyvinvoiva hybridiyrittäjä -mallin luominen sekä mallin pilotointi ja toimivuuden testaaminen. Hybridiyrittäjyydellä tarkoitamme yrittäjyyden eri muotojen (ml. kevytyrittäjyys) ja muiden toimeentulon muotojen yhdistämistä (palkkatyö, vanhempainvapaa, opiskelu ym.).

Hankkeen osatavoitteita ovat:

 • hybridiyrittäjyyden työelämähyvinvoinnin mahdollisuuksien ja haasteiden nykytilan selvittäminen
 • toimintamallien kehittäminen hybridiyrittäjien työelämähyvinvoinnin tukemiseen
 • identiteettityökalun kehittäminen hybridiyrittäjien omaehtoisen työelämähyvinvoinnin hallintaan
 • ohjeiden ja mallien tuottaminen yritystoiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen hybridiyrittäjyyden näkökulmasta

 

Kohderyhmä

Varsinaisena kohderyhmänä ovat hybridiyrittäjät ja potentiaaliset hybridiyrittäjät (ml. kevytyrittäjät)

Hankkeen osa-alueet ja toimenpiteet

 

1. Hybridiyrittäjän työelämähyvinvointi (2021)

 • Järjestetään työpajoja, joissa käsitellään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti tarkastellen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia
 • Prosessin tukemiseksi työpajojen välillä on virtuaalitapaamisia, joilla vahvistetaan käsiteltyjen aiheiden siirtymistä osaksi hybridiyrittäjien omaa toimintaa
 • Työskentelyssä huomioidaan erityisesti hybridiyrittäjän omien hallintamahdollisuuksien tukeminen ja kehittäminen kuten psykososiaalisen kuormituksen hallinta ja kokonaisvaltainen palautuminen

 

2. Hybridiyrittäjän identiteettityökalu (2021-2022)

 • Rakennetaan ja pilotoidaan identiteettityökalu yrittäjyys- ja työidentiteetin profilointiin
 • Jokainen osallistuva saa käyttää työkalua ja saa sitä kautta henkilökohtaisen palautteen

 

3. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden integrointi (Kevät 2022)

 • Liiketoiminnallisen näkökulman avulla pyritään pienentämään tulojen epävarmuutta ja tulovirran epätasaista kertymistä
 • Toteutetaan kaksi työpajaa, joissa tehdään liiketoimintaa kehittäviä harjoituksia

 

Seuraa meitä somessa!

LinkedIn »

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: Hyvinvoiva hybridiyrittäjä
 • Projektin osapuolet: SeAMK ja Työterveyslaitos
 • Rahoittajat: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto
 • Aikataulu: 1.10.2020-31.1.2023
 • Kokonaiskustannukset: 247 230 €

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Lisätiedot

Tummahiuksinen nainen hymyilee.

Emilia Kangas

Lehtori

erikoisala: vastuullinen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

sähköposti

Emilia.Kangas(a)seamk.fi

puhelin

+358408300323