Wasteless Food Services in Finland (WFSF) - SeAMK Projektit

Wasteless Food Services in Finland (WFSF)

 Wasteless Food Services in Finland hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Selvittää ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä (nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila).
  2. Standardisoida malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistäminen erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa ja hävikkilajeissa.
  3. Tuottaa uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista (koulutukset, materiaalit).

Wasteless Food Services in Finland (WFSF) toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin, joiden toteutuksessa hyödynnetään aikaisemmin kehitettyjä toimintamaleja ja menetelmiä sekä muiden toteuttajien kokemuksia muun muassa Oivallista ruokaa -hankkeesta, Luken tutkimustuloksia, SeAMK, JAMK, XAMK ja Ammattikeittiöosaajien kokemusta ja tietoa eri hankkeista sekä kehittämisohjelmista.

Wasteless Food Services in Finland -hankkeen toimenpiteet:

TP 1 Hankkeeseen osallistuvien ruokapalveluiden valinta ja nykytilan -analyysi

TP 2 Ruokapalveluiden tuotannon ennakoinnin ja suunnittelun nykytila ja kehittäminen

TP 3 Mittauksilla konkretiaa hävikin hallintaan

TP 4 Uusia ratkaisuja ja lisätietoa

TP 5 Viestintä, vaikuttaminen ja koordinaatio

Wasteless Food Services in Finland – hankkeen toiminnan mittarit:

  • Hankkeen toimenpiteiden toteutukseen osallistuvien ruokapalveluyritysten ja organisaatioiden määrä.
  • Kirjallinen selvitys ruokahävikin nykytilasta eri ruokapalveluyrityksissä, sekä siihen vaikuttavista taustatekijäistä
  • Hyvien käytänteiden mallit hävikin ehkäisyssä (sairaala, hoivakoti, huoltoasema, henkilöstöravintola ja koulut, päiväkoti sekä kuntaliittotoimija).
  • Toteutuneet kirjalliset suunnitelmat tai hyvät käytännöt ruokahävikin ehkäisyyn omassa työpaikassa.
  • Ehdotus koulutusmateriaaleista ruokapalveluhenkilöstön työpajoihin.
  • Ruokapalveluhenkilöstön osallistuminen työpajaan, jossa päivitetään osaamista ruokahävikin hallintaan ja ehkäisyyn.

 

Wasteless Food Services in Finland-hankkeen toteuttajat ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylään ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Ammattikeittiöosaajat ry.

Hankkeen toteutusaika 1.12.2021- 31.3.2024

Wasteless Food Services in Finland -hankkeen  kokonaisbudjetti 352 898,40 € .  Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen on myöntänyt  Ruokavirasto.

Ajankohtaista

lisää uutisia

Hankkeessa mukana olevat alan toimijat

Lisätiedot

Vaalea nainen seisoo toinen käsi lanteella ja toinen takin liepeessä.

Taina Seppälä-Kolkka

Asiantuntija, tki

sähköposti

Taina.Seppala-Kolkka(a)seamk.fi

puhelin

+358406807095