Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME) - SeAMK Projektit

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME)

Hanketiedot

  • Hankkeen nimi: Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hanke
  • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, hanke on osa Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.
  • Toteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Kurikan kaupunki
  • Aikataulu: 1.4.2021- 31.8.2023.

Tavoitteet

Maatalousmailla on potentiaalia hiilensidontaan. Maankäyttösektori onkin tärkeä osa ilmastotoimia ja sektorin toimijoilla on merkityksellinen rooli hiilensidonnassa. Millaisia ovat maatalousmaan ilmastoratkaisut ja mahdollisuudet? Miten ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja, tai miten vähentää turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjä? TIME-hankkeessa näihin kysymyksiin etsitään käytännönläheisiä ratkaisuja erilaisille tiloille.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteistyössä tuottajien kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja ja toimintamalleja maankäyttösektorille, joilla ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Erityisesti ratkaisuja haetaan alueen maatalouskäytössä olevien turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Toimenpiteet

Hankkeessa totutetaan pilottitiloille tilakohtaiset hiiliviljelysuunnitelmat.

Hiiliviljelysuunnitelmien toimenpiteillä haetaan ratkaisuja tilan ilmastoviisaaseen peltoviljelyyn turve- tai kivennäismailla, energiatehokkuuden lisäämistä tuotannossa tai ilmastoviisaaseen kotieläintuotantoon. Turvepeltojen päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi kasvipeitteisyydellä, monivuotisten nurmien viljelyllä tai säätösalaojituksella. Kivennäismailla hiilensidontaa taas voidaan parantaa oikeanlaisilla viljelykasveilla, tehostamalla kerääjäkasvialaa tai siirtymällä kevyempään muokkaukseen. Samalla parannetaan usein myös maatalouden kannattavuutta, vesienhallintaa ja luonnonmonimuotoisuutta. Ekologisesti kestävät tuotantotavat varmistavat maatalouden elinvoimaa osaltaan myös tulevaisuudessa.

Osana hanketta Etelä-Pohjanmaan alueelle luodaan hiiliviljelijäverkosto, jonka tavoitteena on toimia yhteisenä kanavana edistäen tiedonkulkua, verkostoitumista ja yleistä keskustelua hiiliviljelystä. Verkostoon ovat tervetulleita hankkeen pilottitilat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Tulokset

Tärkeä osa hanketta on tuoda pilottitilojen kokemukset, näkemykset ja innovaatiot myös laajemmin maatilayritysten käyttöön uusina ratkaisumalleina ja käytänteinä.

Pilottitiloilla tuloksia toimenpiteiden vaikutuksesta kerätään mm. tekemällä erilaisia mittauksia ja demomittauksia lohkoilla ennen hiiliviljelyä sekä hiiliviljelytoimenpiteiden jälkeen.

Hankkeen materiaalit

Ajankohtaista

lisää uutisia

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

Facebook https://www.facebook.com/timehanke

Instagram https://www.instagram.com/timehanke/

Lisätiedot

Silmälasipäinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Raisa Leppänen

Projektipäällikkö

sähköposti

Raisa.Leppanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408301256