PREMIUM - erityisen erottuvat elintarvikkeet - SeAMK Projektit

PREMIUM - erityisen erottuvat elintarvikkeet

Hanketiedot

 • Hankkeen nimi: PREMIUM – erityisen erottuvat elintarvikkeet
 • Rahoittaja: REACT-EU EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto)
 • Toteuttaja: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Aikataulu: 1.4.2022- 31.8.2023
 • Budjetti: 159 040 €

 

Tavoitteet

Ruoan laatu ja koettu lisäarvo on kuluttajille aikaisempaa tärkeämpää. Myös kilpailu elintarvikkeiden välillä on  kiivasta. Valitettavan usein kuluttajan halujen, toiveiden ja tiedostamattomien mielihalujen ymmärtäminen tuotekehityksen aikana unohdetaan ja tuote lanseerataan markkinoille. Tästä syystä monen elintarvikkeen myynti loppuu ennen kuin se on edes alkanutkaan.

Etelä-Pohjanmaan elintarvikealan pienten toimijoiden on löydettävä käyttöönsä ne parhaat keinot, joilla omasta tuotteesta saadaan kuluttajan silmissä kilpailijoista erityisen erottuva, niin ulkonäöllisesti, maullisesti kuin mielikuvallisesti. Tässä vaiheessa kuvaan astuu kuluttajien kuuleminen ja näiden toiveiden huomiointi korkean lisäarvon eli premium-lähiruokatuotteiden tuotekehityksessä.

PREMIUM- erityisen erottuvat elintarvikkeet -hanke tuo ratkaisuja Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan mikro- ja PK-yrityksille seuraavilla keinoilla:

 • lisäämällä yritysten osaamista ja ymmärrystä X-, Y- ja Z-sukupolvien kuluttajien elintarvikkeiden ostotottumuksista, ruokatrendeistä sekä toiveista eri tuotteita kohtaan
 • nostamalla yritysten osaamistasoa korkean lisäarvon eli premium-elintarvikkeiden kehittämisessä
 • vahvistamalla aktiivista kuluttajan roolia osana yritysten tuotekehitysprosessia

 

Toimenpiteet

PREMIUM-toimenpiteitä ovat

 • perustaa SeAMK PREMIUM-kuluttajapaneeli (X, Y ja Z-sukupolven kuluttajat) kuluttajanäkemysten ja elintarvikkeiden kehittämisehdotusten keräämiseksi ja viemiseksi yritysten tuotekehitykseen
  • lue lisää SeAMK PREMIUM-kuluttajapaneelista alempana!
 • käynnistää elintarvikeyritysten PREMIUM-polku korkean lisäarvon elintarvikkeiden kehittämiseksi deminimis-asiantuntijapalvelujen avulla (reseptiikan, pakkausten ja markkinoinnin kehittäminen)
  • lue PREMIUM-polusta lisää alempana!
 • järjestetää yrityksille vähintään kolme maksutonta työpajaa eri teemoista, joita voivat olla esimerkiksi:
  • Mikä tekee premiumista premiumin? – laatutuotteisiin liitettävät elementit ja ominaisuudet sekä keinot korostaa niitä
  • Menekinedistäminen; pienen yrityksen keinot edistää premium-tuotteidensa menekkiä erityisesti vähittäiskaupassa
  • Suspektit, liidit ja prospektit; miten saada klikkaukset ja tykkäykset muutettua rahaksi premium-lähiruokatuotteiden verkkomarkkinoinnissa
  • Lavat, kollit, pakkaaminen; premium-elintarvikkeiden rahdituksen lyhyt oppimäärä

 

Tulokset

PREMIUM-tuloksia ovat

 • Yritysten osaaminen premium-tason elintarvikkeisiin vaadittavista laadukkaista raaka-aineista paranee sekä osaamistaso premium-tuotteiden kehittämisprosessista nousee
 • Yritysten kuluttajaymmärrys lisääntyy SeAMK PREMIUM-kuluttajapaneelin eri kuluttajasukupolvien tarpeita kuulemalla sekä ketterien kokeilujen avulla
 • Yritykset oppivat hyödyntämään kerättyjä tietoja omien tuotteidensa markkinoinnissa
 • Yritysten osallistumisaktiivisuus ja  rooli oman yritystoiminnan kehittämisessä kasvaa
 • Yritysten verkostot jakelukanaviin paranevat
 • Sähköinen PREMIUM-opas kokoaa yhteen yrityksille oleellista korkean lisäarvon tuotteen kehittämisen tietoa

 

PREMIUM-polku

PREMIUM-polku aukeaa yrityksille syksyllä 2022. Mukaan otetaan 10 eteläpohjalaista mikro-tai PK-kokoista ruoka-alan yritystä, jotka pääsevät kilpailutettuja asiantuntijapalveluja hyödyntämällä kehittämään tuotettaan kohti premium-tasoa. Valituille yrityksille tarjotaan mahdollisuus pienimuotoiseen tuotteen lisäarvoa nostavaan kehittämistoimenpiteeseen tuotekehityksen eri vaiheisiin tai markkinointiviestinnän kehittämiseen (esim. pakkauskehitys, tuotteen sanoma jne.) yhdessä mietittyjen tarpeiden pohjalta.  Valitut asiantuntijat ilmoitetaan myöhemmin. SeAMK PREMIUM-kuluttajapaneeli valitsee yritykset PREMIUM-polulle.

Tuki on de minimis-tukea ja yksittäinen yritys voi hyödyntää sitä maksimissaan 3000 euron arvosta. Tukea voidaan myöntää vain yrityksille ja maatalousyhtymille, jotka ovat rekisteröityneet Etelä-Pohjanmaalle ja joilla on voimassa oleva Y-tunnus. Tuen myöntäminen edellyttää allekirjoitetun de minimis-lomakkeen toimittamista hankkeen projektipäällikölle määräaikaan mennessä. Aikataulut ja lisäohjeet ilmoitetaan myöhemmin.

SeAMK PREMIUM-kuluttajapaneeli

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 5000 opiskelijaa sekä työskentelee vajaa 400 henkilöstön jäsentä. Yhdessä ne muodostavat SeAMK PREMIUM-kuluttajapaneelin, jolla on eri kuluttajasukupolvien (X s. vuosina 1961-1980, Y s. 1981-1997 ja Z s. 1998-2010) näkemyksiä ja toiveita elintarvikkeisiin liittyen.

Kuluttajapaneelia lähestytään Webropol-kyselyin sähköpostin välityksellä sekä SeAMK Intran kautta. Kuluttajapaneeli pääsee vaikuttamaan premium-tuotteiden kehittämiseen mm. mielipiteiden kautta sekä testaamaan tuotteita aistinvaraisesti SeAMKin tiloissa.

 

Yhteystiedot

Kiinnostuitko tai heräsikö kysyttävää? Ota minuun yhteyttä niin kerron mielelläni lisää, miten yrityksesi voi osallistua PREMIUM-toimenpiteisiin.

Elina Huhta puh. 040 830 0417 elina.huhta@seamk.fi 

Hankkeen materiaalit

Ajankohtaista

lisää uutisia

Lisätiedot

Nainen seisoo kädet puuskassa.

Elina Huhta

Asiantuntija, tki

erikoisala: Elintarvikeyritysten kehittäminen, Ruokaprovinssi

sähköposti

Elina.Huhta(a)seamk.fi

puhelin

+358408300417

SeAMKin tekstilogo.

Merja Mäkipelkola

Projektityöntekijä

sähköposti

Merja.Makipelkola(a)seamk.fi

puhelin

+358408302033