KOTU – Korjausrakentamisen tulevaisuus: Rakentamislaki, kiertotalous ja digitalisaatio - SeAMK Projektit

KOTU – Korjausrakentamisen tulevaisuus: Rakentamislaki, kiertotalous ja digitalisaatio

Miltä näyttää korjausrakentamisen tulevaisuus? Miten digitalisaatio, kiertotalous ja uusi rakentamislaki vaikuttavat alaan?

KOTU – Korjausrakentamisen tulevaisuus: Rakentamislaki, kiertotalous ja digitalisaatio -hanke vastaa tiedonpuutteeseen ja muuttuviin osaamistarpeisiin korjausrakentamisalalla.

Osaamisen vahvistajille: Tuotamme lukuvuoden 2023-2024 aikana maksuttomia lyhytkoulutuksia, joiden avulla korjausrakentamisen tehtävissä työskentelevät tai alasta kiinnostuneet voivat vahvistaa osaamistaan. Tarjoamme osallistujille myös opinto-ohjausta ja mentorointia mahdollisuuksien mukaan, sekä tarvittaessa tukea urasuunnitteluun. Tutustu näiltä sivuilta hankkeeseen ja sen osaamispalveluihimme tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan koulutuksiin!

Alan yrityksille ja työnantajille: Tuemme alueellisen yhteistyön kehittymistä korjausrakentamisen alalla ja kutsumme alan yrityksiä ja organisaatioita mukaan verkostoitumaan. Yritysyhteistyön kautta pyrimme kartoittamaan alalla tarvittavaa osaamista ja tarjoamaan työelämälähtöistä koulutusta, sekä parantamaan alasta kiinnostuneiden mahdollisuuksia solmia kontakteja paikallisiin alan yrityksiin, jotka mahdollisesti etsivät tekijöitä.

Tulossa olevat koulutukset

Ajankohtaista

 • Hankkeen esittely

  Esittely

  KOTU – Korjausrakentamisen tulevaisuus: Rakentamislaki, kiertotalous ja digitalisaatio -hankkeella vastataan tiedonpuutteeseen ja osaamistarpeisiin korjausrakentamisen muuttuvalla kentällä.

  Hanke tuottaa osaamis- ja ohjauspalveluita, joiden  osaamissisällöissä osallistujille esitellään korjausrakentamiseen liittyvän kiertotalouden mahdollisuuksia, tarjotaan tietoa tietomallinnuksen ja tietomallien datan hyödyntämisestä korjausrakentamisessa, sekä perehdytetään heitä uuteen rakennuslakiin korjausrakentamisen osalta.

  Lisäksi hanke tukee alueellisen yhteistyön kehittymistä korjausrakentamisen alalla.

  Tausta

  Korjausrakentamisen työvoiman saatavuuden turvaaminen ja alan osaamistarpeiden muutokset edellyttävät osaamisen kehittämistä. Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Uuden lainsäädännön tuomat muutokset tulee jalkauttaa alan toimijoille.

  Pohjanmaan maakuntien alueella on vahvaa alan teollisuutta ja on tärkeää, että alalla työskentelevät tuntevat rakentamisen lainsäädännön muutosten tuomat vaikutukset työssään.

  KOTU – Korjausrakentamisen tulevaisuus: Rakennuslaki, kiertotalous ja digitaalisuus -hankkeen tavoitteena on vastata tiedonpuutteeseen ja osaamistarpeisiin liittyen erityisesti:

  • Uuden rakentamislain säädösten tuntemiseen ja yrityksiin jalkauttamiseen.
  • Rakennusalan ja erityisesti korjausrakentamisessa hyödynnettävien digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
  • Tietomallinnuksen ja -mallien laajempaan hyödynnettävyyteen myös korjausrakentamisessa.
  • Uudisrakennusten suunnittelun kauaskatseisuuteen kierrätyksen ja uudelleenkäytön osalta.

  Tavoite

  Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen korjausrakentamisen osaamista, vastata uuden rakentamislain mukanaan tuomiin velvoitteisiin ja lisätä tietoisuutta kiertotalouden huomioon ottamisesta korjausrakentamisessa, esimerkiksi materiaalien valinnan, purkujätteen kierrättämisen ja tietomalleista saatavan datan avulla.

  Hanke tukee lisäksi alueellisen yhteistyön kehittymistä korjausrakentamisen alalla. Yritysyhteistyön kautta muun muassa kartoitetaan alalla tarvittavaa osaamista sekä parannetaan alasta kiinnostuneiden mahdollisuuksia solmia kontakteja paikallisiin alan yrityksiin, jotka mahdollisesti etsivät tekijöitä.

  Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena alueelle syntyy kestävän korjausrakentamisen osaamiskeskittymä, ja että rakennusalan mahdollisuudet kasvuun paranevat työelämälähtöisen koulutustarjonnan ja sen myötä, että tietoisuus alan mahdollisuuksista lisääntyy.

  Kohderyhmä

  Kohderyhmänä hankkeen toiminnoille ovat rakennusalalla (ml. suunnittelu) jo työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat osaamisen kehittämistä, sekä muilla aloilla työskentelevät tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet siirtymään alalle. Myös työttömät henkilöt voivat omaehtoisesti hakeutua koulutuksiin.

  Yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen haetaan alueellisia korjausrakentamista harjoittavia rakentamisen ja suunnittelualan yrityksiä, alueellisia rakennusalan yhdistyksiä ja yhteisöjä, sekä Te-palveluja. Heitä tavoitellaan erityisesti alueellisen yhteistyöverkoston kokoamista varten.

  Käytännön toteutus

  Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin:

  • TP1: Opiskelijahankinta ja yhteistyöverkoston kokoaminen.
  • TP2: Osaamis- ja oppimissisältöjen rakentaminen.
  • TP3: Opinto- ja uraohjaus.
  • TP4: Hallinnointi ja viestintä.

  Ensimmäisessä työpaketissa tavoitellaan kohderyhmää ja tehdään rakennusalaa ja sen työmahdollisuuksia tutuksi, sekä luodaan edellytyksiä alan alueellisen yhteistyöverkoston luomiseksi. Toisessa työpaketissa rakennetaan kestävän korjausrakentamisen oppimissisällöt digitaaliselle oppimisalustalle, jotta ne ovat vapaasti saatavissa ja suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kolmannessa työpaketissa osallistujille tarjotaan opinto-ohjausta ja mentorointia mahdollisuuksien mukaan, sekä vahvistetaan heidän urasuunnittelutaitojaan ja verkostoitumismahdollisuuksiaan. Neljäs työpaketti koostuu hankkeen koordinoinnista ja viestinnän toimenpiteistä.

  Hanke tuottaa osaamispalveluita, joiden osaamissisällöissä esitellään korjausrakentamiseen liittyvän kiertotalouden mahdollisuuksia, tarjotaan tietoa tietomallinnuksen ja tietomallien datan sekä tekoälyn hyödyntämisestä korjausrakentamisessa, sekä perehdytään uuteen rakennuslakiin korjausrakentamisen osalta. Lukuvuoden 2024–2025 aikana toteutetaan kolme maksutonta koulutusta, joiden avulla korjausrakentamisen tehtävissä jo työskentelevät tai alasta kiinnostuneet voivat vahvistaa osaamistaan. Koulutukset toteutetaan verkko-opintoina, jolloin osallistuminen on mahdollista työn ohessa, ajasta ja paikasta riippumatta.

  Osaamissisällöt perustuvat osin SeAMKin rakennustekniikan ja rakennusmestareiden koulutuksen opetussuunnitelman sisältöihin, osin uuteen tietoon. Uudet opintojaksot on tarkoitus sisällyttää ja vakiinnuttaa SeAMKin opintotarjontaan myös hankkeen päättymisen jälkeen, ja näin taata alueen korjausrakentamisen osaamisen ja kiertotalouden huomioon ottamisen jatkuvuus.

  Toteuttaja ja rahoittaja

  Hankkeen toteuttaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

  Hanke rahoitetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

  Hankeaika on 15.4.2024 – 30.4.2025.

  Yhteystiedot

  Anne-Mari Latvala, projektipäällikkö, p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi

  Juho Lohilahti, lehtori, p. 040 680 7573, juho.lohilahti@seamk.fi. 

Ota yhteyttä!

Anne-Mari Latvala

Projektipäällikkö

sähköposti

Anne-Mari.Latvala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302007