Training 4.0 -koulutusmalli - SeAMK Projektit

Training 4.0 -koulutusmalli

Training 4.0: Robotiikka -koulutusmalli
Training 4.0 -koulutusmalli (Klikkaamalla täysikokoiseksi)
 • 1. Yrityksen kehittämistavoitteet ja tarpeet

  Analysoidaan yrityksen osaamis- ja koulutustarpeet

  Tavoitteet

  • Tunnistetaan yrityksen kehittämisen painopistealueet
   nyt ja tulevaisuudessa
  • Saadaan käsitys yrityksen osaamisen tasosta ja henkilöstön
   osaamis- ja kehittämistarpeista
  • Selvitetään konkreettiset koulutettavien määrät,
   koulutussisällöt karkealla tasolla ja karkea aikataulu

  Tuotokset

  • Haastatteluyhteenvedot koulutuskartoitushaastatteluista yrityksen sisällä
  • Nämä tulokset toimivat pohjana seuraaville prosessin vaiheille

  Työkalut

  • Teemahaastattelut, joilla tutustutaan yrityksen kehittämissuunnitelmiin,
   nykyiseen toimintaan ja henkilöstöresurssitilanteeseen
  • Kyselytyökalut: Microsoft Forms, Webropol, Teams ja Moodle

  Esimerkit

 • 2. Henkilöstön osaamistarpeet

  Selvitetään yritysten henkilöstön osaamisen lähtötaso ja kehittämistavoitteet

  Tavoitteet

  • Tehdään yksilölliset henkilöstön osaamiskartoitukset ja luodaan niihin liittyvät
   lähitulevaisuuden (< 1 vuosi) kehittämistavoitteet

  Tuotokset

  • Valmiit yksilölliset henkilöstön osaamiskartoitukset ja niihin liittyvät koulutus- ja
   kehittämissuunnitelmat

  Työkalut

  • Toteutetaan tutkimus tai kysely osaamisesta jollakin
   kyselytyökalulla esim. Microsoft Forms tai Webropol
 • 3. Koulutussuunnittelu

  Suunnitellaan tarvittavat koulutus- ja muut kehittämistoimenpiteet.

  Tavoitteet

  • Aikataulutetaan, resurssoidaan ja suunnitellaan toteutettavat koulutukset ja aiotut
   kehittämistoimenpiteet
  • Projektityöt, lopputyöt yms. pitää sitoa selkeästi yrityksen kehittämistyöhön ja
   konkreettiseen tekemiseen

  Tuotokset

  • Aikataulutetut koulutukset
  • Koulutusohjelmat

  Työkalut

  • Koulutussuunnittelu on tiimityötä yrityksen edustajien, TKI-asiantuntijoiden
   ja opettajien kanssa, mihin soveltuu parhaiten työkaluna Microsoft Teams

  Esimerkit

 • 4. Toteutus

  Toteutetaan koulutukset ja kehittämistoimet ottaen huomioon oppimisympäristöt, sisällöt ja digikoulutusprosessit

  Training 4.0 -koulutusten toteutusmalli

  Training 4.0: Robotiikka -hankkeen yrityskoulutuksissa kehittyi alla kuvattu DPBL-toimintamalli (Development Project Based Learning), joka kokonaisuutena tuo monitahoisia hyötyjä koko koulutuksen sidosryhmälle. Kuvion alla käydään kokonaisuutta tarkemmin läpi.

  DPBL-malli
  Development Project Based Learning -malli

  1. Yritysnäkökulma

  Yrityksellä on intressi jatkuvasti kehittää yritystään erilaisin kehittämistoimin. Yritys kehittää tyypillisesti toimintaansa projekteilla, joihin tarvitaan vuoropuhelua eri henkilöstöryhmien välillä ja ulkopuolisten kehittämistahojen kanssa. Tällöin projektiin osallistuvat henkilöt kerryttävät omaa osaamistaan.

  Yrityksen motivaationa on kehittää yrityksen toimintaa yrityksen strategian mukaan ja kehittämissuunnitelman mukaisesti tavoitteena yrityksen tehokkaampi toiminta ja parempi yrityksen menestyminen.

  2. Työntekijänäkökulma

  Yrityksen työntekijä oppii, opiskelee ja osallistuu samalla oman työn kehittämiseen kehittäen samalla yrityksen toimintaa osallistuessaan kehittämis- ja koulutustoimenpiteisiin.  Työntekijä oppii uutta ja täydentää sitten olemassa olevia osaamistarpeita kehittäen samalla omaa osaamistaan kouluttautumalla uusiin asioihin.

  Työntekijän motivaationa on oppia uutta ja kehittää omaa osaamistaan.

  3. Kouluttajanäkökulma

  Kouluttaja kouluttaa ja kehittää yrityksen henkilöstöä oppien samalla itsekin aihepiireistä sekä yritysten toiminnasta.

  Kouluttajan motivaatio on oppia uutta ja kehittää pk-yritysten toimintaa.

  4. Hyödyt sidosryhmälle

  Sidosryhmät hyötyvät niin työntekijöiden ja pk-yritysten kehittämisestä.

  Sidosryhmien motivaatio on tukea ja rahoittaa kehittämistoimia julkisista varoista.

  Tavoitteet

  • Luodaan yksilölliset oppimissuunnitelmat, joiden mukaan yrityksen työntekijä
   kouluttautuu ja kehittää itseään
  • Toteutetaan tarvittavat koulutukset joko lähi-, hybridi-, etä- ja/tai verkkoopetuksena
  • Erityisesti laboratorioharjoitukset sekä yhteiseen ideointiin ja
   kehittämiseen liittyvä toteutus pyritään pitämään lähiopetuksena

  Tuotokset

  • Koulutuskokonaisuudet
  • Koulutustilaisuudet
  • Työpajat
  • Projektityöt
  • Nauhoitteet
  • Julkaisut

  Työkalut

  • Microsoft Teams
  • Microsoft Sway
  • Thinglink – kuvaohjeet
  • Open Broadcaster Software (OBS)
  • Adobe Captivate
  • Powtoon
  • DaVinci Resolve
  • Open edX
  • Moodle
  • Miro

  Esimerkit

 • 5. Palaute ja jatkokehitys

  Käsitellään palaute ja tehdään ehdotukset jatkolle.

  Tavoitteet

  • Kerätä ja käsitellä palaute
  • Tehdään jatkokehitysehdotukset

  Tuotokset

  • Palauteyhteenveto
  • Jatkokehitysehdotukset

  Työkalut

  • Microsoft Forms
  • Microsoft Teams
  • Moodle

  Esimerkit

 • 6. Koulutuksen skaalaus

  Skaalataan sisällöt itsenäistä ja jatkuvaa oppimista varten MOOC-ympäristöön.

  Tavoitteet

  • Ottaa MOOC-alusta käyttöön omille palvelimille
  • Kehittää MOOC-alustalle esimerkkikursseja
  • Pilotoida ympäristöä

  Tuotokset

  • Itsenäisesti toimiva MOOC-alusta
  • Pilotoitu esimerkkikurssi alustaan
  • Kokemukset ja osaaminen MOOC-alustan käyttöönotosta ja hallinnoinnista

  Työkalut

  • Linux-palvelin
  • Open edX-MOOC-alustatyökalu
  • Virtuaalikoneet

  Esimerkit

  • Training 4.0: Robotiikka -hankkeen MOOC-koulutusympäristö perustettiin pilottivaiheessa osoitteeseen  https://training4.seamk.fi/. Pilottivaiheen ajan MOOC-ympäristö oli käytössä pilottiryhmällä. MOOC-ympäristön opintokokonaisuudet ovat ladattavissa hankkeen verkkosivujen pääsivulta.
  • Kokemuksia Open edX -kurssien toteuttamisesta
  • Open edX -MOOC-alustatyökalun käyttöönottoprosessi:
  MOOCin käyttöönottoprosessi
  MOOC-alustan käyttöönottoprosessi (Klikkaamalla suuremmaksi)

   

   

   

Tummahiuksinen mies seisoo hieman sivuttain kädet taskussa.

Toni Luomanmäki

Lehtori

sähköposti

Toni.Luomanmaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300480

Juha-Matti Arola

Projektipäällikkö

sähköposti

Juha-Matti.Arola(a)seamk.fi

puhelin

+358408680609

Tomi Palomäki

TKI-asiantuntija

sähköposti

Tomi.Palomaki2(a)seamk.fi

puhelin

+358408300336

Janne Kapela

Asiantuntija, tki

sähköposti

Janne.Kapela(a)seamk.fi

puhelin

+358408680663

Jarkko Pakkanen

Lehtori

sähköposti

Jarkko.Pakkanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300486

Vaalea kiharahiuksinen mies seisoo hieman sivuttain käsi sinisen puvuntakin liepeessä.

Juha Hirvonen

Yliopettaja

sähköposti

Juha.Hirvonen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300340