Osa-aikatyö - SeAMK Projektit

Osa-aikatyö

Blogi:

Edelläkävijäyrityksissä osa-aikatyö ei juurikaan noussut esiin rekrytointitilanteissa työnhakijoiden taholta. Sen sijaan työsuhteen aikana on tullut esimerkiksi elämäntilanteesta johtuvia tarpeita osa-aikatyöhön ja näihin tilanteisiin suhtaudutaan työnantajien taholta myönteisesti. Taloushallintopalveluita tarjoavassa yrityksessä tehdään laajasti osa-aikatyötä; on osa-aikaeläkkeellä olevia sekä hoitovapaajärjestelyin osa-aikaisesti työskenteleviä. Lisäksi yrityksessä oli kaksi tarvittaessa töihin kutsuttavaa työntekijää; tämä soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, jos asiakas tarvitsee hetkellistä apua (esim. kiireaika tai pitkä sairauspoissaolo). Kaikki osa-aikaisuudet olivat nousseet esiin työntekijöiden omista toiveista.