Hankkeen tausta ja tavoitteet - SeAMK Projektit

Hankkeen tausta ja tavoitteet

 

Työikäisen väestön osaamisen kehittäminen on aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin, sekä alueen elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen ja uusintamiseen. Työelämän tarpeet muuttuvat vauhdilla ja se edellyttää niin yksilöiltä kuin yrityksiltä ja organisaatioilta kykyä uudistaa ja päivittää osaamistaan. Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmässä tarvitaan koordinointia, jolla voidaan edistää osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, ennakoida osaamistarpeita, uudistaa ja hankkia osaamispalveluita, sekä tukea alueiden yhteistyörakenteita.  

OSMO –hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan sekä tapahtuma-alan osaamista, kasvattaa alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona ja vahvistaa pitovoimaa osaavan työvoiman suhteen.

Hankkeen tavoitteessa keskeinen osa-alue on osaamisen tunnistaminen. Hankkeessa kartoitetaan aloille siirtyvien ja aloilla jo olevien henkilöiden osaamista ja sen kehittämistarpeita hakevan toiminnan sekä kompetenssikartoitusten avulla. Hakevalla toiminnalla pyritään edistämään erityisesti myös koulutuksen katvealueella olevien kohderyhmien mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Kompetenssikartoitusten avulla puolestaan pyritään selvittämään osallistujien osaamiskapeikot, joihin voidaan hankkeen aikana toteutettavilla koulutuksilla vastata.

Toinen keskeinen osa hankkeen tavoitetta on osaamisen vahvistaminen. Hankkeessa toteutetaan alojen monipuolista lisäkoulutusta, matalalla osallistumiskynnyksellä ja eri pituisin jaksoin; aina muutaman tunnin täsmäkoulutuksista pidempikestoisiin koulutuksiin. Koulutukset pyritään järjestämään erilaisissa oppimisympäristöissä; lähiopetuksen lisäksi verkossa, työpaikoilla tai elämyksellisissä kohtaamispaikoissa. Osallistujille tarjotaan koulutusmuodosta riippumatta lisäksi henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusten aikana. Henkilökohtaisen mentoroinnin tavoitteena on tukea tukea omannäköisten koulutuspolun löytämisessä ja varmistaa osaamisen kehittyminen.