Ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpano ja seuranta - SeAMK Projektit

Ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpano ja seuranta

Hankkeessa kootaan verkosto, joka seuraa Etelä-Pohjanmaan ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpanoa. Verkoston tavoitteena on lisätä kestävyys- ja vastuullisuustyötä Etelä-Pohjanmaalla sekä vahvistaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä.

Uutiset ja kuulumiset:

Päästövähennysten todentaminen Etelä-Pohjanmaan ruokajärjestelmässä-seminaari 11.12.2023

Miten ruokajärjestelmän päästövähennyksiä voidaan todentaa aluetasolla? Tätä pohdittiin Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi -hankkeen 11.12. järjestetyssä seminaarissa. Asiantuntijapuheenvuoroissa nostettiin esiin toisiaan täydentäviä päästölaskentamenetelmiä sekä keskusteltiin Etelä-Pohjanmaan ruokajärjestelmän erityispiirteistä. Vilkkaan keskustelun yhteenvetona voidaan sanoa, että yhteiseen suuntaan katsomalla saadaan parhaat vaikutukset aikaan myös päästövähennystyössä. Puhujina olivat Jyrki Niemi Lukesta, Jani Salminen SYKE:stä, Liisa-Maija Hurme Etelä-Pohjanmaan liitosta sekä Anu Palomäki TKI-asiantuntijana SeAMK:sta. 

Liisa-Maija Hurme Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa_11.12.2023

Anu Palomäki Ilmastotiekartan toimeenpano_11.12.2023

Jyrki Niemi Maatalouden päästövähennyspotentiaali_ 11.12.2023_

Jani Salminen Ruokajärjestelmän päästöt_101223_

Artikkelit

SeAMK.fi 29.11.2023: Ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumista ja päästövähennystyötä konkretisoidaan piloteilla ja tavoitteellisella yhteistyöllä | SeAMK.fi

SeAMK-verkkolehtiartikkeli 29.12.2023 Ruokajärjestelmän päästövähennystyö etenee | @SeAMK-verkkolehti