Osaamisella onnistumisiin! -Verkostoitumistapahtuma 12.9.2023 - SeAMK Projektit

Osaamisella onnistumisiin! -Verkostoitumistapahtuma 12.9.2023

#

Kutsuimme OSMO-hankkeessa Seinäjoen Piirin Seuralaan 12.9.2023 Osaamisella onnistumisiin! – verkostoitumistapahtumaan alueen majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen asiantuntijoita, alalle haluavia ja alan sidosryhmiä, jotka toimivat alojen työllistymisen ja koulutuksen edistäjinä maakunnassamme.

Paneelikeskustelu

Tapahtuman keskiössä oli alojen asiantuntijoiden paneelikeskustelu, jossa keskusteltiin aiheesta: Millaista osaamista aloilla tarvitaan – nyt ja tulevaisuudessa? Panelisteiksi saimme alueen pitkäaikaisia toimijoita ja vaikuttajia, jotka haluavat omalta osaltaan edistää maakunnallisesti alojen pito- ja vetovoimaa. Panelisteilla oli paitsi omakohtaisia kokemuksia siitä, miten pitkä työura rakennetaan erilaisten vaiheiden ja moniosaamisen kautta, myös yhteinen näkemys täsmäkoulutusten ja jatkuvan oppimisen tarpeellisuudesta.

Yhteistä kaikille panelisteille oli selkeästi rakkaus lajiin. Keskustelussa nousi esiin, että aloilla pitää olla halua ja paloa tehdä työtä. Aloja yhdistää myös se, että niillä tuotetaan elämyksiä asiakkaille. Töitä tehdään ihminen ihmiselle ja myös ihmisten kanssa. Työnantajapuolta edustavat panelistit pysähtyvätkin pohtimaan myös sitä, miten johtamiskulttuuri on muuttunut. Nykyään halutaan esimerkiksi tukea työntekijöiden monipuolisia urapolkuja ja auttaa heitä etsimään sopivia työtehtäviä ”talon” sisältä sitä mukaa, kun yksilölle tulee tarve niitä vaihtaa tai hän haluaa oppia uutta. Edelleen aloilla arvostetaan panelistien mukaan asiakaslähtöisyyttä ja kädentaitoja. Useissa tehtävissä on hyötyä myös myynti-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidoista.

Isona teemana paneelikeskustelussa nousi esiin se, että työhyvinvointiin halutaan panostaa ja että yhteishengellä on iso merkitys. Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen työyhteisöihin syntyy panelistien mukaan helposti perheen kaltaiset olosuhteet ja myös vapaa-aikaa vietetään kollegoiden kanssa yhdessä. Esihenkilö- ja johtotehtäviin tähtääville on aloilla useita koulutusvaihtoehtoja, jotka tukevat nimenomaan hyvää johtajuutta ja sitä kautta vahvistavat työhyvinvointia. Esihenkilönä eletään aloilla usein vahvasti työntekijöiden elämäntilanteissa mukana ja esihenkilön roolissa tarvitaankin monenlaisia taitoja; kuten jämäkkyyttä, ajanhallintataitoja, luovuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä ratkaista ongelmia.

Paneelikeskustelun anti oli monin tavoin antoisa, mutta alasta kiinnostuneille ja potentiaalisille alanvaihtajille panelistit halusivat vielä vinkata: Hakeutuessa näille aloille on etua aikaisemmasta ja monipuolisesta työkokemuksesta asiakaspalvelun parissa. Moniammatillisuus on tulevaisuutta! Työnkuvat eivät ole kapeita vaan täynnä monipuolisia tehtäviä, joissa omaa osaamista ja oppimishalua voi hyödyntää. Osaajia tarvitaan!

Panelistit

Keskustelijoina:

Elina Mäki-Opas. Matkailu- ja ravitsemisalan toimialapäällikkö Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupassa. Yli 20 vuoden kokemus erilaisten ravintolakonseptien johtamisesta ja kehittämisestä S-ryhmällä.

Juulia Soidinaho. Teatteri Hysterian ja ravintola Verstaan yrittäjä. Kokenut teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka on puolisonsa kanssa vilkastuttanut Seinäjoen kulttuuri- ja ravintolatarjontaa.

Petteri Lehtola. Selmu ry:n toiminnanjohtaja ja kulttuurituottaja, joka vastaa elävän musiikin ja tapahtumien järjestämisestä Rytmikorjaamolla.

Pirjo Kujanpää. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Seinäjoen kaupungilla. Vastaa kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden tuottamisesta 270 työntekijän voimin.

Timo Mäkinen. Ravintolatoimen kehitysjohtaja Härmän Kylpylässä. Toiminut myös elintarvikealalla valmisruokien sopimusvalmistuksen tuotekehityspäällikkönä.

Ville Koivisto. Provinssin festivaalijohtaja ja entinen vastaava tuottaja. Palkittu, pitkän linjan tapahtuma-ammattilainen, joka on ollut järjestämässä myös useita stadionkonsertteja.

Verkostoitumistapahtumaan osallistui lähes 50 osallistujaa. Näytteilleasettajina olivat Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Palvelualojen ammattiliitto PAMin Etelä-Pohjanmaan osasto, GO-ON Seinäjoki ja Eezy Henkilöstöpalvelut, sekä Sedu ja SeAMK.

Tapahtuman toteutti Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen osaamista, kasvattaa alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona ja vahvistaa pitovoimaa osaavan työvoiman suhteen.

Katja Jaskari
SeAMK TKI- asiantuntija

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi ja
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: projektit.seamk.fi/OSMO

Artikkeli on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.