Matkailuala tutuksi - SeAMK Projektit

Matkailuala tutuksi

Kevään 2023 koulutus muodostuu kolmesta Teams-luennosta, joissa tutustutaan siihen, millaista työ matkailualalla on, mitä ymmärretään yleisesti matkailulla ilmiönä ja mitä on kestävä matkailu. Koulutus soveltuu majoitus- ja matkailualalla jo toimiville tai näille alalle suuntaaville. Kouluttajana toimii Sanna Jyllilä SeAMKista.

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat sekä mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Koulutuksen keskeinen sisältö ja aikataulut:

  • Työ matkailualalla, 24.4. klo 14–15, Teams-tapaaminen
  • Matkailu ilmiönä, 27,4. klo 13–15, Teams-tapaaminen
  • Kestävä matkailu, 3.5. klo 13–15, Teams-tapaaminen

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.