Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna, täsmäkoulutus 9.4.-14.5.2024 - SeAMK Projektit

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna, täsmäkoulutus 9.4.-14.5.2024

Toimitko esihenkilönä ravitsemisalan yrityksessä? Haluatko oppia tuntemaan palvelumuotoilun prosesseja ja menetelmiä, sekä hyödyntämään niitä yrityksesi, työpaikkasi tai oman työsi kehittämisessä?

Palvelumuotoilu on keskeinen työkalu ravitsemisalan yritysten kehittämisessä. Palvelumuotoilun keinoin kehittämistyössä voidaan huomioida monipuolisesti niin asiakasnäkökulma, palveluprosessit kuin käytössä olevat resurssit.

Koulutus antaa valmiuksia kehittää yrityksesi tai työpaikkasi toimintoja asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Koulutuksessa opitaan, miten voit hyödyntää innovatiivisuutta ja luovuutta toimintojen kehittämisessä, huomioiden liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimiville ja alan vaihtajille, joiden työnkuvaan kuuluu nyt tai tulevaisuudessa erilaiset kehittämistehtävät ja/tai jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. Opinnot eivät edellytä aikaisempaa kokemusta, mutta asian omaksumiselle on eduksi, mikäli voit kohdentaa pohdintatehtävät työpaikallesi tai jollekin aidolle yritykselle tai toimeksiannolle.

Mitä saat

Koulutuksessa lisätään ymmärrystä palvelumuotoilusta yrityksen kehittämistyökaluna. Lisäksi tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana osaamisen vahvistamiseksi. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat opintotodistuksen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on 4 op:n laajuinen opintojakso, joka toteutetaan etäopintoina verkossa viikoilla 15-20. Koulutus koostuu viidestä (5) verkkoluennosta ja itsenäisistä opinnoista. Lisäksi kokonaisuus sisältää vapaaehtoisen orientaation, jossa perehdytetään koulutuksen käytäntöihin. Vastuukouluttajana toimii SeAMKin ravitsemisalaan erikoistunut lehtori Ilkka Latomäki.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutusohjelma

  • Orientaatio opintoihin: ti 9.4.2.2024 klo 17–18
  • 1. Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät: ti 9.4.2024 klo 18–20
  • 2. Asiakasnäkökulma, palveluprosessit ja resurssit kehittämistyössä: ti 16.4.2024 klo 17–20
  • 3. Yrityksen strategia kehittämistyön perustana: ti 23.4.2024 klo 17–20
  • 4. Innovatiivisuus ja luovuus liiketoiminnassa: ti 7.5.2024 klo 17–20
  • 5. Kehittämisprojektien kannattavuuden arviointi: ti 14.5.2024 klo 17–20

Lisäksi erikseen sovittava lopputapaaminen ja koulutuksen yhteenveto.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan täältä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.