Palveluyrityksen strateginen kehittäminen, täsmäkoulutus 5.3.-2.4.2024 - SeAMK Projektit

Palveluyrityksen strateginen kehittäminen, täsmäkoulutus 5.3.-2.4.2024

Toimitko esihenkilönä palvelualan yrityksessä tai tähtäätkö näihin tehtäviin? Kuuluuko työhösi erilaisia kehittämistehtäviä tai -projekteja, joissa asetat toiminnalle tavoitteet ja laadit niille tulosmittareita?

Palveluyrityksen strateginen kehittäminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa on osattava arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Strategisten liiketoiminnan kehittämismenetelmien tuntemus auttaa kehittämään yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutus lisää ymmärrystäsi liiketoiminnan käsitteistöstä ja erilaisista strategisista
liiketoiminnan kehittämismenetelmistä. Opit laatimaan toiminnallenne yrityksesi tai työpaikkasi strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita ja seuraamaan niitä. Koulutuksessa perehdytään lisäksi johdon laskentatoimeen päätöksenteon tukena.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimiville ja alan vaihtajille, joiden työnkuvaan nyt tai tulevaisuudessa kuuluu palveluyrityksen toiminnan strateginen kehittäminen. Opinnot eivät edellytä aikaisempaa kokemusta, mutta asian omaksumiselle on eduksi, mikäli voit kohdentaa pohdintatehtävät työpaikallesi tai jollekin aidolle yritykselle.

Mitä saat

Koulutuksessa lisätään ymmärrystä ja syvennetään osaamista palveluyrityksen strategisesta kehittämisestä, käytännönläheisellä otteella. Lisäksi tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana osaamisen vahvistamiseksi. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat opintotodistuksen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on 5 op:n laajuinen opintojakso, joka toteutetaan viikoilla 10-14, etäopintoina verkossa. Koulutus koostuu viidestä (5) verkkoluennosta ja itsenäisistä opinnoista. Lisäksi kokonaisuus sisältää vapaaehtoisen orientaation, jossa perehdytetään koulutuksen käytäntöihin, sekä erikseen sovittavan lopputapaamisen. Vastuukouluttajana toimii SeAMKin ravitsemisalaan erikoistunut lehtori Ilkka Latomäki.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutusohjelma

  • Orientaatio opintoihin: ti 5.3.2024 klo 17–18
  • 1. Liiketoiminnan käsitteistö ja strateginen johtaminen: ti 5.3.2024 klo 18–20
  • 2. Yrityksen liiketoimintaympäristö, kilpailijat ja toimintaympäristöön vaikuttavat trendit: ti 12.3.2024 klo 17–20
  • 3. Erilaiset strategiset liiketoiminnan kehittämismenetelmät: ti 19.3.2024 klo 17–20
  • 4. Strategisten tavoitteiden mukaiset tulosmittarit: ti 26.3.2024 klo 17–20
  • 5. Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena ti 2.4.2024 klo 17–20

Lisäksi erikseen sovittava lopputapaaminen ja koulutuksen yhteenveto.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan täältä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.