Visuaalinen viestintä, täsmäkoulutus 6.3.-17.4.2024 - SeAMK Projektit

Visuaalinen viestintä, täsmäkoulutus 6.3.-17.4.2024

Kuuluuko työhösi visuaalista viestintää tai markkinointia? Pääsetkö työssäsi vaikuttamaan yrityksen tai sen palveluiden visuaalisen ilmeen ja näkyvyyden rakentamiseen?

Visuaalinen viestintä on keskeinen osa yritysten, organisaatioiden ja esimerkiksi tapahtumien näkyvyyden rakentamista, ja siihen liittyvää osaamista tarvitaan monenlaisissa työtehtävissä. Erityisesti uusien medioiden hyödyntämiseen liittyville visuaalisen viestinnän taidoille on kysyntää.

Visuaalinen viestintä -koulutus antaa Sinulle valmiuksia visuaalisen viestinnän toteuttamiseen osana omaa työtäsi. Koulutuksessa opitaan Canva-ohjelmiston käyttöä ja tuotetaan harjoitustehtävinä erilaisia mainos- ja esitemateriaaleja omassa toiminnassa hyödynnettäväksi

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimiville ja alan vaihtajille, joiden työnkuvaan kuuluu nyt tai tulevaisuudessa visuaalinen viestintä ja/tai markkinointi. Opinnot eivät edellytä aikaisempaa kokemusta, mutta asian omaksumiselle on eduksi, mikäli voit kohdentaa harjoitukset jollekin aidolle yritykselle tai toimeksiannolle.

Mitä saat

Koulutuksessa lisätään ymmärrystä visuaalisesta viestinnästä ja Canva-ohjelmiston käytöstä. Lisäksi tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana osaamisen vahvistamiseksi. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saat opintotodistuksen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on 5 op:n laajuinen opintojakso, joka toteutetaan viikoilla 10-16, etäopintoina verkossa. Koulutus koostuu viidestä (5) verkkoluennosta, video-opetusmateriaaleista ja itsenäisistä opinnoista. Lisäksi kokonaisuus sisältää vapaaehtoisen orientaation, jossa perehdytetään koulutuksen käytäntöihin. Vastuukouluttajana toimii SeAMKin kulttuurituotannon visuaaliseen viestintään erikoistunut lehtori Juhani Haarala.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutusohjelma

  • Orientaatio opintoihin: ke 6.3.2024 klo 17–18
  • 1. Typografian ja graafisten tunnusten suunnittelun periaatteet: ke 13.3.2024 klo 17–20
  • 2. Kuvankäsittelyn perusteet: ke 20.3.2024 klo 17–20
  • 3. Taiton perusteet ja erilaisten taittopohjien soveltaminen: ke 27.3.2024 klo 17–20
  • 4. Graafisen suunnittelun soveltamismahdollisuudet eri medioissa ja tuotannoissa: ke 3.4.2024 klo 17–20
  • 5. Lopputapaaminen ja koulutuksen yhteenveto: ke 17.4.2024 klo 17-20

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan täältä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.