Strategiatyö - SeAMK Projektit

Strategiatyö

Mitä yrityksen strategiatyö on?

Jokaisella yrityksellä on strategia. Se on usein vain omistajan päässä, ehkä jopa pöytälaatikossa, liian harvoin luontevana osana jokapäiväistä toimintaa. Strategiatyö mielletään monesti vaikeaselkoiseksi kokonaisuudeksi. Jo pelkkä sana aiheuttaa vilunväristyksiä.

Yksinkertaistettuna strategia on organisaation konkreettinen suunnitelma, jolla päämäärä saavutetaan. Se voidaan rinnastaa yrityksen tietoturvaan. Kukaan ei halua menettää elintärkeitä tietoja vaan ne varmennetaan. Yrityksen strategia on liiketoiminnan tietoturva. Strategiatyö varmentaa yrityksen nykytilan ja tulevaisuuden, valmistaa yllätyksiin, luo etenemissuunnitelman ja tahtotilan, johon sitoutua.

Strategiatyön rakennuselementit

Strategiatyöstä saa halutessaan monimutkaista mutta myös ymmärrettävän kokonaisuuden. Tärkeintä on tiedostaa omistajatahto, yrityksen olemassaolon syy, arvot ja päämäärä. Näiden pohjalta tehdään konkreettinen suunnitelma päämäärän saavuttamiseksi. Strategiatyö epäonnistuu, kun se tuodaan annettuna käskynä, perusta luodaan ylimalkaisesti tai työ nähdään janana, jolla on alku ja loppu.

Onnistunut strategia luodaan johdon ymmärtäessä, kuka olemme, millaiseksi haluamme tulla, miten päämäärä saavutetaan? Samalla henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät on saatava osaksi strategiatyötä. Tavoitteita ei saavuteta yksin tai annettuna. Ne vaativat uskottavan ja ymmärrettävän päämäärän ja toimintatavat. Henkilöstö sitoutuu strategiatyöhön, kun heidät otetaan siihen mukaan. Näin he sisäistävät roolinsa strategian toteuttajana, kokevat ylpeyttä onnistumisistaan ja hiovat sitä jatkuvasti paremmaksi.

Asiakkaat ja sidosryhmät sitoutetaan ensisijaisesti omalla toiminnalla ja viestinnällä. Vastataan huutoon, tehdään mitä luvataan. Epäonnistuessa myönnetään virhe, korjataan toimintaa ja varmistetaan, että uusi tapa on sisäistetty. Viimekädessä asiakkaat ja sidosryhmät päättävät olemassaolon oikeutuksen. Ketterät muutokset ovat mahdollisia vain jatkuvalla strategiatyöllä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, mitä strategiatyö on, miten se voidaan ottaa pienten yritysten käyttöön tukemaan menestystä ja luomaan edellytyksiä kasvuun. Hankkeen aikana tutustutaan helppokäyttöisiin, käytännönläheisiin ja ymmärrettäviin strategiatyökaluihin ja pyritään löytämään parhaiten soveltuvat menetelmät. Strategiaprosessin toteutumista tuetaan osaamisenjohtamisen ja digitaalisten työvälineiden avulla.