Pk-yritykselle kestävää kilpailukykyä kiertotaloudesta - SeAMK Projektit

Pk-yritykselle kestävää kilpailukykyä kiertotaloudesta

#

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

 

Kyse ei ole tähtitieteestä vaan maalaisjärjestä ja sitä Etelä-Pohjanmaalta löytyy.

 

Miksi uusien liiketoimintamallien etsiminen on tärkeää?

Myös pk-yritysten toimintaympäristö muuttuu nyt nopeasti. Muutos valuu toimitusketjusta ja muutoksessa on aina myös uusia mahdollisuuksia. Etupainotteisesti toimivilla pk-yrityksillä tästä voi syntyä kilpailuetua, myöhemmin se on elinehto.

 • Ympäristöosaamisen rooli kilpailukyvyn näkökulmasta kasvaa
  • Asiakasodotukset
  • Työntekijäodotukset
  • Muut sidosryhmäodotukset sekä lait ja asetukset
 • EU taksonomia vaikuttaa jo rahoituksen kauttaa isoihin yrityksiin, mistä se valuu välillisesti koko toimitusketjuun.
 • EU:n raportointilainsäädäntö (CSRD) koskettaa käytännössä koko toimitusketjua muutaman vuoden sisällä.
 • OP:n vuoden 2022 Suuryritystutkimuksesta:
  • 94 % vastaa, että yritysvastuu kilpailuetuna kasvaa.
  • 84 % kokee painetta alihankintaketjujen päivittämiseen vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi.
 • Alihankkijoiden tulee laskea ja raportoida omat ympäristövaikutuksena, jotta päämiesyritys voi toteuttaa omaa arviointiaan.
 • Kestävän tuotesuunnittelun merkitys kasvaa.

 Lue millaisia ajatuksia aiheesta kuultiin SeAMKin syksyn 2022 hiilijalanjälkikoulutuksissa:

 

Kiertotalous on maalaisjärkeä

Kun materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkään kierrossa esimerkiksi vuokraamalla, uudelleenkäytöllä tai kunnostamisella, sillä voi olla olla samalla yritykselle säästön tai kasvun mahdollisuus sekä uusia reittejä tehdä kannattavaa bisnestä muuttuvassa maailmassa.

Kiertotalous on tärkeä osa vastausta mm. resurssipulaan ja merkittävä keino suomalaisyritykselle löytää uusia kilpailuetuja. Kiertotalous tuo runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi suunnittelun, palveluiden, materiaalitekniikan, jälkimarkkinoinnin, vuokrauksen ja huoltopalveluiden näkökulmasta.

 

Askeleet kestävämpään bisnekseen kiertotaloudesta

Tule oppimaan mitä kiertotalous tarkoittaa sinun tai edustamasi yrityksen näkökulmasta. Huomaat, että kiertotalous on maalaisjärkeä, ei tähtitiedettä. SeAMKin marraskuun 2022 workshopeissa opitaan tunnistamaan ja arvioimaan uusia kestäviä ja kilpailukykyä kasvattavia liiketoimintamahdollisuuksia kunkin osallistujan edustaman yrityksen näkökulmasta. Pyritään löytämään ne askeleet, joilla on mahdollista lähteä kasvattamaan yrityksen kestävää kilpailukykyä kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kautta. Vasta tunnistettuaan omat mahdollisuutensa, yritys voi lähteä jalkauttamaan niitä. Tavoitteena on tarjota käytännön näkökulmia, joiden avulla yritys pystyy suunnittelemaan käytännön toteutustapoja muuttaa liiketoimintaansa omista lähtökohdistaan kestävämpään, mutta samalla kannattavaan suuntaan. Yrityksen kasvun, menestyksen ja muutosjohtamisen edellytyksenä tietysti on, että muutoksen koko ja tahti on yrityksen resursseilla mahdollista toteuttaa.

Kiertotalous liittyy vahvasti kestävään tuotesuunnitteluun ja kestävään kasvuun. Pääset tarkastelemaan kiertotalousliiketoimintaa edustamasi yrityksen näkökulmasta. Kuulet myös yritysesimerkkejä muista yrityksistä. Ne auttavat sinua hahmottamaan mitä kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit tarkoittavat käytännössä. Tule oppimaan ja havahtumaan. Löydetään kestävää ja kannattavaa kasvua yhdessä kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista.

Kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit voivat pk-yrityksen näkökulmasta tarkoittaa esimerkiksi tavoitteellisempaa jälkimarkkinointia, resurssitehokkuutta tai uudenlaisia palveluita tuotteiden ympärille. Muutos voi olla pieniä askeleita, joita lähdemme etsimään ja jalkauttamaan yhdessä tässä työpajasarjassa.

 

Kestävän kilpailukyvyn askeleet -workshopsarja alkaa 14.11.2022

Kokonaisuus toteutetaan aikavälillä 14.11.2022-30.1.2022. Tilaisuudet järjestetään kokonaan etänä.

 • 14.11. 2022 Aiheen esittely: 8.30–11.30
 • Kiertotalouden työkalut ja niiden soveltaminen pk-yrityksen näkökulmasta
  • 21. 11. 2022 Osa I: 8.30–11.00
  • 12.12.2022 Osa II: 8.30–11.30
 • Pk-yrityksen kiertotalouden Road Map, löydä omat käytännön askeleet muutokseen
  • 16.1. 2023 Osa I: 8.30–11.00
  • 30.1. 2023 Osa II: 8.30–11.00

 

Abstrakti kuvituskuva vihreästä pyörteestä.ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ ->

Ilmoittautumalla kerran, saat kalenterimerkinnät kaikkiin tilaisuuksiin kätevästi sähköpostiisi. Ilmoittautuminen ei kuitenkaan velvoita sinua tai yritystäsi mihinkään, eikä mitään osallistumispakkoa ole. Yrityksestä voi ilmoittautua mukaan useampi henkilö.

Pääkouluttajana tilaisuuksissa toimii Karri Lehtonen, Alkem Oy. SeAMKilta tilaisuuksissa on mukana kiertotalouden asiantuntijana Jenni Nurmi ja hankkeen projektipäällikkönä Heli Hietala.

Tämä Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hankkeen toinen työpajasarja on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuden parissa työskenteleville johdosta muuhun henkilöstöön. Lähtökohtana on pk-yritysten mahdollisuudet, tarpeet ja resurssit. Tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Lisää YTYÄ ja kestävää kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan teollisuuteen ja sen tekijöille. Klikkaa logoa ja siirry verkkosivulle lukemaan lisää:

 

Ytyä teollisuuteen logoteksti

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB