Startup2 - SeAMK Projektit

Startup2

Startup2 on yksi 12:sta pienemmästä hankkeesta eurooppalaisen Erasmus for Young Entrepreneurs -vaihto-ohjelman alla. Kaksivuotinen Startup2 hanke alkoi 1. helmikuuta 2018, mutta itse vaihto-ohjelma on jo lähes kymmenvuotias. SeAMK toimii yhtenä Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelman lähes 200 yhteyspisteestä, jonka kautta yrittäjävaihtoon on mahdollisuus lähteä.

Startup2-hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista organisaatiota, joista yksi on SeAMK. Hankkeesta päävastuussa on italialainen tutkimus- ja kehitysorganisaatio CESIE. Muihin hankkeen organisaatioihin pääset tutustumaan Startup2-blogissa.

Ryhmä ihmisiä seisoo huoneessa.

Erasmus for Young Entrepreneurs – eurooppalainen vaihto-ohjelma pk-yrittäjille

Erasmus for Young Entrepreneurs antaa uusille yrittäjille tai yrittäjäksi haluaville mahdollisuuden oppia kokeneemmalta pk-yrittäjältä ja päinvastoin. SeAMK etsii ohjelmaan sekä uusia yrittäjiä että kokeneempia isäntäyrityksiä.

Kuka voi hakea SeAMKin kautta?

Uusi yrittäjä

 • Aiot vakaasti perustaa yrityksen toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman perusteella
  tai olet perustanut oman yrityksen viimeisten 3 vuoden aikana
 • Asut pysyvästi Suomessa
 • Sinulla on konkreettinen projekti tai liikeidea, joka on kuvattu liiketoimintasuunnitelmassa
 • Olet motivoitunut ja sitoutunut yhteistyöhön kokeneen yrittäjän luona toissa yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa
 • Olet valmis osallistumaan isäntäyrittäjän yrityksen kehittämiseen ja annat käyttöön taitosi ja tietosi
 • Olet valmis tarvittaessa täydentämään ohjelmasta saatavia varoja ulkomailla oleskelusi kustannusten kattamiseksi

Yritys tai tuleva yritys tai toiminta voi olla millä tahansa sektorilla, eikä ikärajaa ole. Uusi yrittäjä lähtee ohjelmassa vaihtoon ulkomailla sijaitsevaan isäntäyritykseen 1–6 kuukaudeksi ja saa yrittäjävaihto-ohjelman aikana apurahaa kattaakseen matka- ja oleskelukustannuksia.

Kokenut yrittäjä

 • Asut pysyvästi Suomessa
 • Olet pienen tai keskisuuren yrityksen omistaja, johtaja tai henkilö, joka on suoraan mukana yritystoiminnassa pienten ja keskisuurten yritysten hallituksen tasolla.
 • Olet harjoittanut yritystoimintaa yli kolme vuotta
 • Olet valmis jakamaan tietosi ja kokemuksesi uuden yrittäjän kanssa ja toimimaan mentorina

Kokenut yrittäjä vastaanottaa eurooppalaisen yrittäjän omaan yritykseensä 1–6 kuukaudeksi.

Mitä hyödyn tästä yrittäjänä?

Molemmat saavat vaihdon aikana uusia näkökulmia liiketoimintaansa, kokemusta kansainvälisen yhteistyökumppanin kanssa toimimisesta ja lisätietoa uusista markkinoista. Katso tarkemmat hyödyt sekä uudelle että isäntäyritykselle alta.

Hyödyt uudelle yrittäjälle

 • Enintään kuusi kuukautta kestävä oleskelu kokeneen yrittäjän luona toisessa yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa saamassa ensi käden tietoa yritystoiminnan aloittamisesta monilla aihealueilla, kuten markkinoinnin/myynnin, taloushallinnon, asiakassuhteiden ja yrityksen rahoituksen saralla. Saat myös mahdollisuuden parantaa liiketoimintasuunnitelmaasi.
 • Itseluottamuksen ja taitojen lujittaminen: toimialakohtainen tietämys tai osaaminen, tekniset ja hallinnolliset taidot.
 • Mahdollisuudet yhteistyöhön toisten yrittäjien kanssa ja rajat ylittävän liiketoimintayhteistyön kehittäminen.
 • Verkostoituminen ja lujien suhteiden rakentaminen, mikä voi olla hyödyllistä molemminpuolisessa konsultoinnissa, liiketoimintasuosituksissa ja liikekumppaneiden etsimisessä ulkomailta.
 • Tutustuminen toisiin kulttuureihin ja organisaatioihin ja yritysten toimintaan toisessa yrittäjävaihto-ohjlemaan osallistuvassa maassa.
 • Tutustuminen toisen yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvan maan liiketoimintaympäristöön.
 • Parempi kielitaito.

Hyödyt isäntäyritykselle

 • Pääset työskentelemään innostuneen ja motivoituneen uuden yrittäjän kanssa, joka voi tuoda yrityksellesi tuoreita näkemyksiä, uusia taitoja ja tietoja.
 • Saat uuden näkökulman yritykseesi ja mahdollisesti erikoistunutta tietoa uudelta yrittäjältä asioista, joita tunnet itse huonommin.
 • Toimit opastajana tai mentorina.
 • Opit ulkomaisista markkinoista, laajennat liiketoimintamahdollisuuksiasi ja osallistut rajat ylittäviin toimintoihin.
 • Olet vuorovaikutuksessa toisten yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvien maiden yrittäjien kanssa ja saat mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.
 • Verkostoidut ja rakennat lujia suhteita, joista voi olla hyötyä molemminpuolisessa konsultoinnissa, liikesuhdesuosituksissa ja liikekumppaneiden löytämisessä ulkomailta.
 • Parannat kielitaitoasi.
 • Suurin osa isäntäyrittäjistä on pitänyt kokemuksesta niin paljon, että on päättänyt toimia isäntäyrittäjänä myös uudestaan!

Startup2 somessa

Erasmus for Young Entrepreneurs somessa

Lisätiedot SeAMKin Erasmus for Young Entrepreneurs -yhteyshenkilöltä LISÄÄ JENNY JANHUNEN