Strateginen vastuullisuus valmennussarja 2/5: Vastuullisuus osaksi liiketoimintaa ja strategiaa - SeAMK Projektit

Strateginen vastuullisuus valmennussarja 2/5: Vastuullisuus osaksi liiketoimintaa ja strategiaa

Strateginen vastuullisuus -valmennussarja on pk-yrityksille suunnattu kattava ja tiivis koulutuspaketti.  Osallistumalla jokaiseen valmennukseen, yritys saa hyvät työkalut oman vastuullisuusstrategian laatimiseen ja vastuullisuusviestinnän ja raportoinnin  suunnitteluun.

Kohderyhmänä on pk-yritysten johto ja henkilökunta. Koulutus on maksuton eikä vaadi ennakkovalmistautumista.

Valmennuspäivä 2/5  “Vastuullisuusstrategian rakentaminen; miten löytää omat vahvuudet, kehittämiskohteet ja prioriteetit”

Ajankohta ja paikka : Tiistaina 10.10.2023 klo 12.30-16.00 (Frami C, 2.krs,  Timo-luokka, Kampusranta 9).

Sisältö: Vastuullisuustyön aloittaminen yrityksen nykytilan, arvojen, mission ja vision kautta. Tutustutaan vastuullisuuteen ja kestävyyteen pohjaaviin sitoumuksiin ja sopimuksiin. 

TYÖSKENTELY: Vastuullisuusstrategiatyön aloittaminen. Ryhmä- ja yrityskohtaista työskentelyä. Tutustuminen olennaisuusanalyysiin, työkaluja sen aloittamiseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä!

Katso myös muut valmennussarjan valmennukset täältä!

Tilaisuudet järjestää SeAMKin ja Vaasan yliopiston yhdessä toteuttama Tiekartta pk-yritysten kestävän strategisen liiketoiminnan rakentamiseksi -hanke (A80159) EAKR-rahoituksella.